lgb_se005_4

 

Geotechnika IV.

lgb_se005_4

tárgyfelelős

Hudacsek Péter

közreműködő oktatók

dr. Szepesházi Róbert, Hudacsek Péter

kredit

3

előadás

6 óra

gyakorlat

 

oktatási félév

1/2

tartalom:

A Geotechnika I-III. tárgyakban megszerzett tudást három témakörben bővítjük. A geotechnikai vizsgálatok blokkban bemutatjuk a legkorszerűbb feltárási és szondázási módszereket. A számítógépes tervezés blokkban egy geotechnikai VEM-programmal ismertetjük meg a hallgatókat egy gyakori tervezési feladat megoldásán keresztül. A Geotechnikai projektmenedzsment (GPM) blokkban a legfontosabb kivitelezési munkák geotechnikai előkészítésével, menet közbeni támogatásával foglalkozunk.

ütemterv:

előadás

1. konzultáció: 2013.11.08. 1330– 1545   C203-terem
Számítógépes geotechnikai tervezés.

2. konzultáció: 2013.11.08. 1830– 2045   C203-terem 

Terepi geotechnikai vizsgálatok.

Geotechnikai projektmenedzsment - Szepesházi R. (EA-1; EA-2)

feladatok

házi feladatok

Információgyűjtés terepi talajvizsgáló berendezésekről (TV) Egy, a hallgató által kiválasztott (felkutatott) újszerű terepi talajvizsgáló berendezés ismertetése legalább 4 A/4 oldalas terjedelemben. Tekintsük úgy a feladatot, mintha egy talajvizsgálatokkal foglalkozó cég fejlesztési programjához készítenék a dolgozatot.

Excel-program készítése geotechnikai számítási feladatra (EP) Egy, a Geotechnikai példatárból a hallgató által kiválasztott méretezési (rész)feladat Excel-programmal való megoldásának kidolgozása olyan formában, hogy azt a hozzá készített rövid leírással más hozzáértő szakember is azonnal kezelni tudja. A bemenő adatok megadását lehetőleg segítse vázlatrajz, a program a lehető legkevesebb menetközbeni felhasználói beavatkozással dolgozzon, az eredmények értelmezése is könnyű legyen. Be kell adni a feladat leírását, az input rendjét, az output értelmezését, magát a programot és egy számpéldát.

Projekt egyszerűsítettgeotechnikai kockázatértékelése (TT) Egy, a hallgató által választott, általa ismert vagy elképzelt projekt, pl. egy töltésépítés, bevágásnyitás, támfalépítés, munkagödörkészítés, épületalapozás, közműépítés egyszerűsített kockázatértékelésének elkészítése a feladat. Röviden ismertetni kell a projektet és környezetét, azonosítani kell azemberéletet, az élő és épített környzetet, a berendezéseket, a gazdaságosságot és a határidőket fenyegető veszélyeket. Le kell írni az egyes veszélyek által okozható károkat és meg kell becsülni azok nagyságát egy 5-ös skálán az építmény teljes költségéhez viszonyítva. Meg kell becsülni károk bekövetkezésének valószínűségét egy 50 éves élettartamot feltételezve, s ezt is egy 5-ös skálán kell értékelni. Javaslatokat kell tenni a kockázatokat csökkentő intézkedésekre.

értékelés

pontozás

A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:

TV10 pont, EP25 pont, TT 15 pont, SZV50 pont

 

osztályozás

A vizsganapon a hallgató az addig elért össz-pontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:

0 - 49 pont1 elégtelen, 50 -61 pont2 elégséges,
62 - 73 pont3 közepes, 74 - 85 pont4 jó,
86 - 100 pont5 jeles

irodalom-jegyzék

kötelező

 

Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet

Szepesházi Róbert: Előadások ppt-bemutatója.

Szepesházi Róbert: Cikkek, tanulmányok

ajánlott

 

 

letölthető fájlok

tanulmányi segéd-anyagok

 

gyakorló példák

 

ajánlott linkek

www.sze.hu/~szepesr

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00