SZERKEZETÉPÍTÉS I. LGB_SE008_1
tárgyfelelős Szép János
közreműködő oktatók Fehér Zoltán
kredit 3 kötelező előadás 10 óra/félév    
szak építőmérnök Bsc  beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavaszi                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
Feszített tartók tervezése. A vasbetonszerkezetek előregyártása. 
előadások témakörei A feszített vasbeton lényege. A feszített beton feszültség állapotai. Feszítési rendszerek. Előfeszítési- és utófeszítési rendszerek. Lehorgonyzási rendszerek. A feszített vasbeton anyagainak szilárdsági és alakváltozási tulajdonságai.
Az előrefeszített tartó feszültségveszteségei. A hatásos feszítőerő számítása. A feszített tartó vizsgálatának állapotai. Vizsgálat a feszítőerő ráengedésekor. Vizsgálat szállítás és szerelés állapotában.
Vizsgálat használati állapotban. Főfeszültségek vizsgálata. Tartóvég vizsgálata.

Előrefeszített tartó törőnyomatékának meghatározása. Utófeszített tartó feszültségveszteségei. Szélső szálfeszültségek meghatározása a különböző vizsgálati állapotokban.
Utófeszített tartó tartóvég vizsgálata, főfeszültségek vizsgálat, utófeszített tartó törőnyomatékának a meghatározása.

A feszített tartók tervezésének módszerei.
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Tervezési feladat
Előfeszített vasbeton gerenda tervezése (30 pont)

A tervezési feladat értékelésének feltétele, a feladathoz tartozó konzultációs lap konzulenssel történő aláíratása, valamint a feladat a szorgalmi időszakon belül, a megadott határidőre beadása.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele a féléves tervezési feladat beadása, annak legalább elégségesre minősítése.
vizsga Írásbeli vizsga 70p (minimum 35p teljesítendő)
érdemjegy A vizsgán megszerezhető jegy a féléves feladatra kapott és a vizsgán elért pontszámok összegéből tevődik össze.

Az egész féléves munka értékelése az összegyűjtött pontok alapján a következő:

51 - 62 : 2(elégséges)
63 - 75 : 3(közepes)
76- 89 : 4 ( jó )
90 -100 : 5(jeles)
Irodalom        
kötelező irodalom Dr Klatsmányi Tibor: feszített vasbetonszerkezetek. Főiskolai jegyzet

Dr Balázs-Fogarasi: Vasbeton elemek kapcsolatai. Műszaki könyvkiadó.1977

Deák-Draskóczy-Dulácska-Kollár-Visnovitz: Vasbeton szerkezetek. Tervezés az Eurocode alapján. 2012.

Deák-Erdélyi-Fernezelyi-Kollár-Visnovitz: Terhek és hatások. Tervezés az Eurocode alapján. 2006.
ajánlott irodalom MSZ 4798-1:2004 Magyar szabvány, Massányi-Dulácska: Statikusok könyve. Magasépítés.Műszaki Könyvkiadó. 1989.
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 tavasz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 tavasz ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 tavasz vizsgakérdései eredmények 2013/14 tavasz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 

Állványok, dúcolatok - előadás
Állványok, dúcolatok - segédanyag
Zsaluzatok - előadás
Zsaluzatok - segédanyag  
ajánlott linkek www.sze.hu/~szepj

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. március 29. - 2019. március 30.