lgb_se008_3


SZERKEZETÉPÍTÉS III. LGB_SE008_3
tárgyfelelős Barti Enikő
közreműködő oktatók Fekete Ferenc
kredit 3 előadás 3 x 3óra gyakorlat - oktatási félév tavasz
oktatott szakok építőmérnök Bsc  levelező tagozat
Tárgy tartalma
A félév során a hallgatók csoportba dolgozva, egymással együttműködve egy tanulmány keretén belül mélyebben megismerkednek egy a faszerkezetek méretezésének elméleti részéiről, gyártási, építési technológiáikról, különböző szerkezeti kialakításaikról szóló témakörrel. Közelebbről megvizsgálnak egy megépült, faszerkezetű építményeket/épületeket továbbá féléves tervezési feladat keretén belül elsajátítsák egy fa fedélszék statikai számításának és terveinek készítési módját.
Előadások témakörei   1.előadás
Követelmények, feladatok kiosztása, fedélszék tervezési feladat ismertetése

2.előadás
Konzultáció: irodalomkutatás; faszerk. példa egyeztetése; fedélszék vázlatterv, terhek felvétele

3.előadás
Konzultáció: A) és B) feladat véglegesítése; fedélszék igénybevételek, méretezés, terv vázlata

A feladatokat a kiírt vizsgaidőpont előtt egy héttel le kell adni.
Gyakorlatok témakörei   ---
Félévközi feladatok        
házi feladatok   A szorgalmi időszakban a hallgatóknak három feladatot kell megadott határidőre teljesíteni:

A) Kijelölt téma kidolgozása tanulmány formájában (a téma a faszerkezetek méretezésének elméleti részéiről, gyártási, építési technológiáikról, különböző szerkezeti kialakításaikról szóló választott téma); tanulmány írott formában (~ 5-10 A4-s oldal képek, grafikonok stb. nélkül, Times New Roman 12-s betűméret 1,15-s sorköz)

B) Megépült faszerkezetek bemutatása tanulmány formájában (minden hallgatónak egy szabadon választott faszerkezetből készült építményt kell bemutatnia); A1-s méretű poszter szöveggel és ábrákkal

C) Fa fedélszék tervezése (statikai számítás, vázlatterv M1:50, fedélszék terve M1:50  M1:10)
zárthelyi dolgozatok ---
Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele Az aláírás megszerzésének feltétele az előzőekben részletezett feladatok leadása a kiírt vizsgaidőpont előtt egy héttel.   
vizsga   A vizsgaidőszakban a hallgatóknak vizsgát nem kell tenniük, érdemjegyüket a félév során elkészült feladatokra kapott pontszám alapján a következőekben ismertetett módon kapják.
érdemjegy   A szorgalmi időszakban elkészítendő feladatok értékelési módja:

 

Pontszám

Min. pontszám

A)Tanulmány

35

20

B)Faszerkezet bemutatása

15

10

C)Fedélszék tervezése

50

30

össz.:

100

60

Az érdemjegy kialakításának módja:

Érdemjegy

Pontszám

2 (elégséges)

60 – 70

3 (közepes)

71 – 80

4 (jó)

81 – 90

5 (jeles)

91 - 100

Irodalomjegyzék
 kötelező irodalom  
ajánlott irodalom   
Letölthető anyagok  
  eredmények: Eredmények 2017_2018_tavasz  Eredmények_2016_17_tavasz
Tanulmányi segédanyagok  ELŐADÁS_ppt      Torokgerendás_fedélszék_igénybevételek_segédtáblázat
Fedélszék alapadatok

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00