lgb_se009_1

Szerkezetépítési projekt I. LGB_SE009_1
tárgyfelelős Cserpes Imre
közreműködő oktatók Deák Albert,
kredit 3 kötelező előadás - gyakorlat féléves ütemterv szerint (2óra/hét)
szak építőmérnök Bsc (levelező) beszámoló formája    folyamatos      oktatási félév        tavaszi                     
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A Szerkezetépítési projekt I. (ngb_se009_1) tantárgy keretein belül a hallgatók az eddig megszerzett műszaki, szakmai és egyéb tudásukat felhasználva konkrét projekt feladat (ok) során szereznek gyakorlatot feladatok előkészítésében, tervezésében, megvalósításában. A hallgatók 2-3 fős csoportokban dolgoznak a félév során egy általuk választott magasépítési projekt előkészítésén. A tananyagot a bemutatott, illetve egyéni és csoportos felkészülés során sajátítják el.
gyakorlatok témakörei A csapat által szakmai alapon az oktatók segítségével, iránymutatásával kiválasztott építési területen, szabadon választott magasépítési létesítmény engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése. A feladat kiválasztása során a hallgatók keresik az építési területet, készítenek szakmai elemzést a lehetséges létesítményekre, majd a változatok, alternatívák közül kerül ki a kidolgozandó feladat. Az oktatók az ötlettől az engedélyezési tervdokumentáció minden fejezetének elkészítéséig előadásokkal nyújtanak segítséget a feladat elkészítésében.
Félévközi feladatok        
gyakorlatok
feladatai, féléves menetrend

I. - A hallgatók egy általuk választott építési területen általuk választott projekthez (vb.- acél szerkezetű ipari csarnok, társasház, középület) információkat gyűjtenek összeállítanak egy befektetői döntést támogató szakmai anyagot a lehetséges befektetési lehetőségekkel kapcsolatban.
II. - Az I. lépésben választott és ismertetett területen a választott épületet tovább vizsgálva készítsenek egy bemutató előadást a választott épület tervezett kialakításáról. (helyszínrajzi, alaprajzi, szerkezeti, funkcionális elrendezés)
III. - Az elkészített tervek, koncepciók alapján készítik el az épület statikai vázát, terheinek felvételét. Illetve a felhasználandó építőanyagok jegyzékét.
IV. - El készítik a körvonalazódó épület szakági műszaki leírásait, betartva a megadott rendeleteket, szabványokat (pl. OTÉK, OTSZ szerint)
V. - A kialakult épületekhez összeállítják az előzetes tételes mennyiség számítást a készített engedélyezési szintű tervek alapján.
VI. - Véglegesítik a létesítmény engedélyezési tervdokumentációját. (műszaki leírásokkal, terv részletekkel, elemzésekkel)

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Jelenlét: Az órai jelenlét kötelező. A félévsorán a csoportmunka és a feladatok komplexitása miatt szükséges a részvétel. A féléves feladat elkészítése, leadása határidőre a megadott tartalmi részleteséggel.
   
érdemjegy A félévközi munkát egyéni és csoport munkaként is értékeljük. Az értékelésnél figyelembe vesszük az egyes előadásokat, illetve a csoport összteljesítményét. A meghatározott pontértékű csoport feladatokra kapott pontszámot a csoport egyénileg osztja a csoporton belül. Az egyéni prezentációk és az aktivitási pontok egyénenként külön kerülnek elszámolásra.
Félévi egyéni prezentációk:max. 20 pont / fő
Záró prezentáció:max. 60 pont / csoport
Záró beszámoló:max. 60 pont / csoport
Félévi egyéni aktivitás:max. 10 pont / fő
A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap érdemjegyet:
0 - 24 pont 1 elégtelen
25 -30 pont 2 elégséges
31 - 38 pont 3 közepes
39 - 44 pont 4 jó
45 - 50 pont 5 jeles

Aktivitás
A foglalkozásokon való aktív részvételt a hallgató értékelésébe beszámítjuk. A csoportfeladatok során nyújtott aktivitást is figyeljük, illetve az előadásokra való felkészültséget is értékeljük.
Irodalom        
kötelező irodalom Takács Ákos: Építési beruházások kézikönyve (a gondolattól a kulcsátadásig), TERC Kft., Budapest, 2004.
Dulácska Endre: Statikus tervek, BME szilárdságtan és Tartószerkezet Tanszék, 1993.
Kollár László: Bevezetés a tartószerkezetek tervezésébe. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2007.
ajánlott irodalom Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe (1996)
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 tavasz tantárgyi követelmény eredmények 2013/14 tavasz félév végi eredmények
  aktuális félév ütemterve 2013/14 tavasz ütemterv     
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~cserpesi felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek http://www.sze.hu/~cserpesi

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00