Szerkezetépítési projekt II. NGB_SE009_2
tárgyfelelős Cserpes Imre
közreműködő oktatók Deák Albert
kredit 3 kötelező előadás - gyakorlat 2óra/hét
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    folyamatos      oktatási félév        őszi                   
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A Szerkezetépítési projekt I. (ngb_se009_1) tantárgy folytatásaként arra szorosan építve, de a hallgatói önálló és csoportmunkát előtérbe helyező szakmai projekt tantárgy. A hallgatók az eddigi tanulmányaik alatt ( kifejezetten előzményre) megszerzett műszaki, mérnöki ismereteikre építve 4-6 fős csoportokban dolgoznak a félév során. A félév során a csoport feladatok segítségével a hallgatók a tervezés, építés-kivitelezés, szervezés területe és a hozzá kapcsolódó mérnöki feladatokat sajátíthatják el.
gyakorlatok témakörei A tananyagot az előadásokon bemutatott, illetve egyéni és csoportos felkészülés során sajátítják el a hallgatók. A hallgatók az előző félévben engedélyezési terv szintjéig kidolgozott feladatukat fejlesztik tovább kiviteli terv szintre. A félév során a feladatot folyamatosan konzultálják az oktatókkal. A félév végére elkészítve többek között a tárgy épület arányos makettjét és tervdokumentációját.
Félévközi feladatok        
gyakorlatok
feladatai, féléves menetrend

I.csoportfeladat: A hallgatók egy az előző félévben általuk választott projekthez (ipari csarnok épület, társasház) információt gyűjtenek (befektetői érdekektől a szerkezeti kialakításig) . Az előző félévben elkészített engedélyezési tervet fejlesszék tovább kiviteli szintű tervé. Építészeti kialakítás, statikai kialakítás tekintetében.
II.csoportfeladat: Az I. csoportfeladatban választott és ismertetett épületet tovább vizsgálva készítsenek egy bemutató előadást az épületben felhasznált anyagokról, azok tulajdonságairól, árairól és a felhasználásuk előnyeiről, hátrányaikról.
III.csoportfeladat: A csapatonként kiadott különböző épületek építészeti tervei (alaprajzok, metszetek) alapján készítsék el az épület statikai vázát, teher felvételét. Illetve a felhasznált építőanyagok jegyzékét.
IV.csoportfeladat: A III. csoportfeladatban kapott épületnek készítsék el a tételes mennyiség számítását a kapott tervek alapján.
V.csoportfeladat: A mennyiségek és az épület ismeretének fényében készítsék el a tételes költségvetés kiírást a csoportfeladatban feldolgozott épülethez.
VI.csoportfeladat: Állítsák össze a félév során feldolgozott két projekt összegzését, készítsenek egy értékelő előadást.

Féléves menetrend:

1.10.08. Féléves feladat kiadása, megbeszélése
2.11.19.I. beszámoló, konzultáció
3.12.03.Hallgatói előadás – közös értékelés vita.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Jelenlét: Az órai jelenlét kötelező. A félévsorán a csoportmunka és a feladatok komplexitása megkívánja a személyes részvételt. A féléves feladat elkészítése, leadása határidőre a megadott tartalmi részleteséggel.
   
érdemjegy A félévközi munkát egyéni és csoport munkaként is értékeljük. Az értékelésnél figyelembe vesszük az egyes előadásokat, illetve a csoport összteljesítményét. A meghatározott pontértékű csoport feladatokra kapott pontszámot a csoport egyénileg osztja a csoporton belül. Az egyéni prezentációk és az aktivitási pontok egyénenként külön kerülnek elszámolásra.
Félévi egyéni prezentációk:max. 20 pont / fő
Záró prezentáció:max. 60 pont / csoport
Záró beszámoló:max. 60 pont / csoport
Félévi egyéni aktivitás:max. 10 pont / fő
A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap érdemjegyet:
0 - 24 pont 1 elégtelen
25 -30 pont 2 elégséges
31 - 38 pont 3 közepes
39 - 44 pont 4 jó
45 - 50 pont 5 jeles

Aktivitás
A foglalkozásokon való aktív részvételt a hallgató értékelésébe beszámítjuk. A csoportfeladatok során nyújtott aktivitást is figyeljük, illetve az előadásokra való felkészültséget is értékeljük.
Irodalom        
kötelező irodalom Takács Ákos: Építési beruházások kézikönyve (a gondolattól a kulcsátadásig), TERC Kft., Budapest, 2004.
Dulácska Endre: Statikus tervek, BME szilárdságtan és Tartószerkezet Tanszék, 1993.
Kollár László: Bevezetés a tartószerkezetek tervezésébe. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2007.
ajánlott irodalom Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe (1996)
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 ősz tantárgyi követelmény eredmények 2013/14 ősz félév végi eredmények
  aktuális félév ütemterve 2013/14 ősz ütemterv     
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~cserpesi felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek http://www.sze.hu/~cserpesi

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.