lgm_se008_1

 

ALAGUTAK LGM_SE008_1
tárgyfelelős dr. Tóth Ákos, Wolf Ákos
közreműködő oktatók  
kredit 3 kötelező előadás 10 óra/félév gyakorlat -
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavasz
Tárgy tartalma
rövid leírás A geotechnikai alapismeretekre építve a tárgy részletesen foglalkozik a különböző funkciójú alagutak tervezésével, építésével, fenntartásával, károsodásával és helyreállításával.
A tárgy keretében arra törekszünk, hogy a végző hallgatók megismerjék az alagutak tervezésének és kivitelezésének folyamatát, meg tudják határozni a tervezéshez szükséges bemenő adatokat, megismerjék a lehetséges alagútépítési módszereket, valamint döntést tudjanak hozni, hogy ezek közül melik módszer alkalmas a probléma megoldására. Ezenkívül a hallgatók megismerik az alagutak vízszigetelésének és fenntartásának problémáit, és azok lehetséges megoldásait. A tárgy sikeres teljesítése után a hallgatók képesek lesznek aktívan részt venni alagutak tervezésében és építésébe, valamint pár év gyakorlat után önállóan alagutak tervezni, illetve alagútépítést levezényelni.
előadások témakörei Alagutak geotechnikai tervezése; alagutak építése; környezeti hatások; rizikóanalízis, talajjavítási módszerek, alagúthajtás; ideiglenes biztosítás; talajvíz hatásai, vízszigetelés; geodéziai kérdések, monitoring; végleges megtámasztás, velső héj kialakítása, fenntarthatóság; földalatti terek tervezésének és építésének kérdései; szellőztetés, tűzvédelem; csősajtolás
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Alagút tervezése csoportosan az előadáson elhangzottak és a kiadott segédletek  alapján
zárthelyi dolgozatok nincs
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A félévközi munkával szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot el kell érni.    
vizsga Írásbeli vizsga
Két alagutak tervezésével és építésével kapcsolatos kérdés kifejtése    (2 * 15 pont)
Számítási feladat az alagutak ideiglenes biztosításának témakörében     20 pont 
érdemjegy A félévközi munkát négy részből áll, melyez az alábbiak szerint étékelünk: 
HF1         15 pont
HF2         10 pont
HF3         15 pont
HF4         10 pont
A vizsgán 50 pont szerezhető. 
A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles
Irodalom        
kötelező irodalom  
ajánlott irodalom  
Letölthető anyagok        
követelmények   aktuális félév ütemterve  
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok moodle felületen érhető el
házi feladat  
segédanyagok  
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00