lgm_se012_2

 

GEOTECHNIKAI TERVEZÉS II. LGM_SE012_2
tárgyfelelős dr. Szepesházi Róbert, Szilvágyi Zsolt
közreműködő oktatók  
kredit 3 kötelező előadás 9 óra/félév gyakorlat -
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    folyamatos számonkérés       oktatási félév        ősz
Tárgy tartalma
rövid leírás A cél a BSc képzésen szerzett ismeretanyag jelentős bővítése a geotechnikai tervezési feladatok terén. A tárgy a tervezői gondolkodást és készséget kívánja fejleszteni a döntéshozatali módszerek, méretezési eljárások megismertetésével, gyakorlásával olyan szintig, hogy a további tárgyakban és a gyakorlatban megszerzendő ismeretekkel a hallgatók eljuthassanak a geotechnikai tervezési jogosultság megszerzéséhez. A Geotechnikai tervezés I. tárgy folytatásaként a munkatér-hatásolások tervezésével foglalkozunk, használjuk mind a hagyományos földstatikai eljárásokat, mind a véges elemes módszerrel műlödő szoftvereket. 
előadások témakörei Geotechnikai véges elemes modellezés, munkatérhatárolás tervezése, modellezése, Plaxis, Geo5
gyakorlatok témakörei  -
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Kitámasztott vagy hátrahorgonyzott munkatérhatárolás tervezése EC7 szerint
Egy megadott talajadottságokkal és geometriával bíró résfalas vagy szádfalas, szükség szerint kitámasztott vagy hátrahorgonyzott munkatérhatárolást kell megtervezni az Eurocode 7 elveit követve. Hidraulikailag és statikailag is ellenőrizni kell a megoldást igazolva minden határállapot elkerülését. Modellezni kell a szerkezetet a GEO5 és a Plaxis szoftverrel is, s össze kell vetni az eredményeket a tapasztalatokkal. Be kell mutatni, miért választották az adott megoldást, mik annak az előnyei és a kockázatai. Értelmezni kell a futtatási eredményeket, s be kell mutatni a választott szerkezeti elemek megfelelőségét, illetve az általános állékonyságot.
zárthelyi dolgozatok A véges elemes modellezés alapjainak, valamint a munkatérhatárolások jellegzetes szerkezeti megoldásainak és tervezésének ismeretéről kell számot adni a dolgozatban. A dolgozatot a 2. előadás elején kell megírni kb. 30 percben. Segédeszközt nem lehet használni. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás megszerzésének a feltétele, hogy a hallgató a konzultációkon részt vegyen és a zárthelyit legalább 15 pontra teljesítse. Hiányzás és/vagy sikertelen zárthelyi dolgozat esetén egyénileg egyeztetett módon lehet az aláírást megszerezni.   
vizsga -
érdemjegy A félévközi munka két részből áll, melyet az alábbiak szerint étékelünk:
ZH - 30 pont                             HF - 70 pont
Osztályozás
A hallgató az elért össz-pontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0 - 49 pont  1 elégtelen
50 - 61 pont 2 elégséges
62 - 73 pont 3 közepes
74 - 85 pont  4 jó
86 - 100 pont 5 jeles

Ha a hallgató elsőre 50 pontnál kevesebbet ér el, akkor a házi feladat javításával teljesítheti az elégséges szintet.
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi R.: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján. Média Business. Budapest, 2008. 
Szepesházi R., Mozgások munkagödrök mentén. Kézirat 
R. Brinkgrave Plaxis kézikönyv
GEO5 kézikönyv 
ajánlott irodalom  Bojtár I., Gáspár Zs., Végeselemmódszer építőmérnököknek. Terc Kft., 2003. 
Szepesházi Róbert, Meszlényi Zsolt, Radványi László: Munkatérhatárolások tervezésének magyarországi gyakorlata az Eurocode 7 tükrében
•Páczelt I., Scharle P.: A végeselem módszer a kontinuummechanikában, Műszaki Könyvkiadó 1987
•D M Potts, L Zdravkovic: Finite element analysis in geotechnical engineering Vol. 1-2., Thomas Telford 1999
•D V Hutton: Fundamentals of finite element analysis, McGraw Hill 2004
 
Letölthető anyagok        
követelmények   aktuális félév ütemterve 2017.09.22. 13:30 - 15:45:00 TIGER
2017.11.17. 13:30 - 15:45:00 TIGER
2017.12.09. 8:30 - 10:45:00 TIGER
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok  1. Geotechnikai véges elemes modellezés alapjai Szepesházi R.
Bringkgreve RBJ, Engin E: Validation of geotechnical finite element analysis ICSMGE Paris 2013
Munatérhatárolás szerkezetei

 2. Munkatérhatárolás modellezése szoftverekkel Szilvágyi Zsolt. 
 
 3. Házi feladat konzultációja Szilvágyi Zs., Szepesházi R.
 
házi feladat

 GEO5 használathoz segédlet 

segédanyagok  Plaxis V8 Validation Manual
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. március 29. - 2019. március 30.