lgm_se014_1

 

Geotechnikai szerkezetek és technológiák LGM_SE014_1
tárgyfelelős dr. Koch Edina
közreműködő oktatók  dr. Szepesházi Róbert
kredit 3 kötelező előadás  3 konzultáció gyakorlat  
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    folyamatos számonkérés        oktatási félév        tavasz                   
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy célja, kapcsolata más tárgyakkal
Olyan mérnöki szemlélet kialakítása, amely az infrastruktúrát szolgáló geotechnikai szerkezetek rendszerezése, a funkcionális igények, környezeti adottságok és lehetséges kivitelezési technológiák műszaki-gazdasági összehangolása révén elősegíti a teljes létesítményi életciklusban a megbízható működést.

Rövid tartalom
A geotechnika új eszközei, fejlődési irányai. A támszerkezetek, a speciális mélyalalpozási szerkezetek bemutatása. A speciális mélyalapozási technológiák áttekintése. Talajjavítási technológiák áttekintése. Erősítések alkalmazása földszerkezetekben. A szerkezeti funkció, anyagválasztás, tartóssági követelmények és a kivitelezési technológia egymásra hatása. A tervezési-kivitelezési-üzemeltetési életciklushoz kapcsolódó technológiai kockázatcsökkentési lehetőségek áttekintése.
előadások témakörei


Foglalkozások

1. konzultáció   Speciális mélyépítési technológiák I.
2. konzultáció   Speciális mélyépítési technológiák II.
3. konzultáció   Speciális mélyépítési technológiák III.
4. konzultáció   Munkavédelem, organizáció, kockázatmanagement

gyakorlatok témakörei  -
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Idegen nyelvű cikk feldolgozása (HF1)  
Legalább 4 oldalas idegen nyelvű, mélyépítésben, geotechnikai projektben, szerkezetben alkalmazott termékről, technológiáról vagy szerkezetról szóló cikk rövid ismertetése és értékelése az alábbi szempontok szerint összesen kb. 3 oldalas terjedelemben:
1. Mennyiben új a cikk tartalma a hazai szabályzatokban, szakkönyvekben és gyakorlatban megismertekhez képest?
2. Miként értékelhető a cikkbeli termék, technológia vagy szerkezet a gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjából?
3. Bevezethető-e és ha igen, milyen módon az eljárás vagy termék Magyarországon?

Technológiai utasítás vázlatának készítése (HF2)
Kb. 4-5 A4 oldal terjedelemben egy mélyépítési feladat megoldási technológiájának felvázolása rajzos illusztrációval a gyakorlatokon kiadandó szempontok és segédanyag szerint.

Támszerkezetek szerkezeti kialakítása és méretezése (HF3)     
Az előadáson megbeszéltek alapján kell egy ajánlati vázlattervet kidolgozni.
 
Beszámoló (B) 
A házi feladatokat leadásukkal egy időben, az oktatókkal előre egyeztetett időpontban meg kell védeni. Ennek keretében a házi feladat elkészítése során alkalmazott eljárásokról és az ehhez kapcsolódó tananyagok ismeretéről kell számot adni.
zárthelyi dolgozatok
A félév végén 1 zárthelyi dolgozatot kell írni, amely teszt jellegű. A zh tárgyát képezik az előadásanyagokon túl a kötelező szakirodalom anyagai is.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A házi feladatokból szerezhető 60 pontból legalább 30 pontot el kell érni.   
vizsga
Az indexbe kerülő jegy a félévközi munkát értékeli az alábbi pontozás szerint:
HF1   15 pont          HF2   20 pont          HF3   25 pont             ZH   25 pont          B   15 pont
érdemjegy
Osztályzat
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles
Irodalom        
kötelező irodalom
Szepesházi R., szerk., A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. 1.,4., 7., 8. fejezetek, Id. dr. Gáspár László Útügyi Technológiai Továbbképzés. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012
MSZ EN ….: Speciális geotechnikai munkák kivitelezése szabványsorozat
Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat: Útmutató talajjavítási módszerek alkalmazásához, 2015.
Az előadásokon kiadott kéziratok.
ajánlott irodalom
Moseley, M. P., Kirsch, K. ed. Ground Improvement. Taylor and Francis, London, 2004.
U.Smoltzczyk szerk.: Geotechnical Engineering Handbook Volume 1-3, Ernst and Sohn, 2003
Szepesházi R.: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján. Média Business. Budapest, 2008.
Letölthető anyagok        
követelmények  2017/2018 tavaszi félév aktuális félév ütemterve  2017/2018 tavaszi félév
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok  
házi feladat

1. házi feladat
2. házi feladat   adatok
3. házi feladat   adatok

segédanyagok   
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2019. január 30. 00:00 - 2019. február 2. 23:00