lgm_se015_1

 

GEOTECHNIKAI ESETTANULMÁNYOK LGM_SE015_1
tárgyfelelős dr. Szepesházi Róbert;
közreműködő oktatók Wolf Ákos
kredit 2 kötelező előadás 9 óra/félév gyakorlat -
szak építőmérnök Msc;  beszámoló formája    folyamatos számonkérés oktatási félév        ősz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A megelőző Geotechnika tárgyakban megszerzett tudást bővítjük, mélyítjük el esettanulmányokon keresztül. Tárgyalunk káreseteket, különleges projekteket, projektszervezési kérdéseket.
előadások témakörei Esettanulányok az alábbi fő témakörökben: támfalak, támfalkárok, speciális mélyépítés, projektszervezés, ipari beruházás
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Projektismertető geotehcnikai cikk feldolgozása (CF)
Legalább 4 oldalas a hallgató által választott cikk ismertetése és értékelése kb. 3 oldal terjedelemben az alábbi szempontok szerint:
a)  A projektismertető mennyiben szolgálja a műszaki ismeretterjesztés és mennyiben a szerzők (cégük) marketingcéljait?
b)  A közölt projektadatok az olvasók számára mennyiben látszanak hitelesnek, teljeskörünek, hasznosíthatónak?
c)  A szerkezeti megoldásokat, technológiákat a szakemeberek számára kellően szakszerűen, értelmezhetően mutatják-e be.
d)  Mennyiben őszinte a cikk, mennyire mutatja be a mérnöki döntések dillemmáit?  
e)  A cikk műszaki tartalmát mennyiben tudták eddigi tanulmányaikhoz illeszteni, mennyiben bővültek ismereteik?

Geotechnikai eset ismertetése a saját gyakorlatból (GE)
Legalább 10 oldalas, illusztrált dolgozatot kell készíteni valamilyen a hallgató saját lakó- vagy munkahelyén megvalósuló projektről, melynek lényegi geotechnikai vonatkozásai vannak. Elsőrendű szempont lesz az értékelésben a személyes adatgyűjtés, elemzés, értékelés, a saját fogalmazás, dokumentálás. Ismertetni kell a témaválasztás okait, az eset körülményeit, a geotechnikai vonatkozásokat, a megoldást és a személyesen levont tanulságokat. 

Esetfeldolgozás (EM)
A 3 foglalkozás utolsó fél órájában megbeszéljük az elhangzottak lényegét és tanulságait, majd kb. 10 percben egy „röpdolgozatban” néhány kérdésre válaszolva kell igazolniuk a hallgatóknak, hogy hasznosították az elhangzottakat. A megbeszélés során mutatott aktívitást és a dolgozatot együtt értékeljük.     
zárthelyi dolgozatok  
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás megszerzésének a feltétele, hogy a hallgató akonzultációkon részt vegyen, a röpdolgozatokból legalább 15 pontot elérjen. Hiányzás és/vagy elégtelen pontszám esetén egyénileg egyeztetett módon lehet az aláíráts megszerezni.   
érdemjegy A félévközi munkát az alábbi pontozással értékeljük:     
CF: 40 pont     GE: 40 pont     EM: 20 pont

A hallgató a félévben elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,   
50-61 p. (2) elégséges,   
62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   
86-100 p. (5) jeles
Irodalom        
kötelező irodalom  
ajánlott irodalom  
Letölthető anyagok        
követelmények   aktuális félév ütemterve 2016/17 őszi félév ütemterve
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok elérhető a Moodle rendszeren keresztül 
házi feladat  
segédanyagok   
ajánlott linkek www.sze.hu/~szepesr

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00