lgs-se001-1

 

FÖLDMŰVEK, FÖLDMUNKÁK LGS-SE001-1
tárgyfelelős dr. Koch Edina
közreműködő oktatók Kettinger Ottó, Ézsiás László, Kárpáti László, Schell Péter
kredit 3 kötelező előadás 15 óra/félév gyakorlat  
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        ősz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy a közlekedési pályák részeként épülő földművek tervezésével, építésével, fenntartásával, károsodásával és helyreállításával foglalkozik. Áttekintjük a földművek anyagait, földműépítés technológiáit, a kapcsolódó szerkezeti elemeket, a tervezésük alapkövetelményeit és példákkal, esettanulmányokkal segítjük megismerésüket. Az egyéni érdeklődés és lehetőségek figyelembevételével kialakuló feladatok azt szolgálják, hogy a hallgatók önállóan tudjanak tájékozódni ezen a részterületen is.
előadások témakörei

Földműépítési feladatok áttekintése
Földművek szerkezete, anyagai 
Földműépítési technológiák
Földmunkák minőségbiztosítása 
Geoműanyagok tulajdonságai, funkciói
Geoműanyagok minősége és megválasztása
Töltésalapozási módszerek áttekintése
Töltésalapozások tervezése
Töltésalapozási esettanulmány
Földművek tervezése
Földművek víztelenítése
Jellegzetes földműkárok és vizsgálatuk
Károsodások helyreállításának tervezése és megvalósítása

gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Földműanyag beépítésének tervezése (HF1)

Töltésalapozás tervezése (HF2)

Kisdolgozat készítése választott technológiai kérdésről (HF3)
zárthelyi dolgozatok  
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
 
vizsga

Írásbeli vizgsa
A vizsga két részből áll, melyeket egy vizsganapon kell teljesíteni.
A vizsga TV részében 45 perce alatt 30 tesztkérdésre kell válaszolni.
A vizsga FV részében 45 perc alatt egy konkrét gyakorlati jellegű földmű építési, tervezési feladat megoldási módjára vonatkozóan kell rövid rajzos vagy szöveges választ adni.

érdemjegy

A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük: 
HF1:  20  pont,  HF2:  20 pont,  HF3:  10 pont,  TV:  30 pont,  FV:  20 pont 
A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles

Irodalom        
kötelező irodalom

 Szepesházi R. szerk.: A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. Magyar Közút Kht. 2013.

ajánlott irodalom

 

Letölthető anyagok        
követelmények   aktuális félév ütemterve  
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok

 

házi feladat

1. és 2. feladat
1. házi feladat adatok 
2. házi feladat adatok

segédanyagok   
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.