MÉRNÖKI MÓDSZEREK III. NGB_SE003_3
tárgyfelelős Dr. Horvát Ferenc
közreműködő oktatók Dr. Gáspár László, Dr. Lublóy László, Dr. Kegyes-Brassai Orsolya
kredit 4 kötelező előadás             3 óra/hét                  gyakorlat            0óra/hét               
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája vizsga oktatási félév ősz
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy a közúti és vasúti pályák, valamint a hidak állapotának leírásával, annak változásával, illetve a gazdálkodási rendszerekkel kapcsolatos ismereteket kívánja átadni. A megfelelő karbantartási és felújítási programok végrehajtásának műszaki és gazdasági jelentősége bemutatásával igyekszik az üzemeltetés közbeni törődés fontosságát bizonyítani.
előadások témakörei Az infrastruktúra fogalma, társadalmi kapcsolata, elemei. Élettartam - költség modell. Fenntartás, felújítás. Az infrastruktúra menedzsment rendszer (IMS) fogalma, alapvető körülmények. Hatásszintek. Az előkészítő tervezés. Karbantartási stratégiák. A vasúti pálya élettartama és az azt befolyásoló tényezők. A MÁV helyhezkötött infrastruktúrája és annak állapota. A vasúti pálya romlási törvénye.
Vasúti pályadiagnosztika. Mérés- és kiértékeléstechnika. A vasúti vágány geometriai mérethatár rendszere. A vasúti vágány geometriai minősítése. Elméleti alapok, mérő- és minősítő számok képzése. A MÁV Zrt. PATER nevű fenntartási és felújítási döntéssegítő rendszere. A vasúti pálya geometriai és szerkezeti állapotának jellemzése. A munkáltatások rendjének meghatározása. Lokális hibák kezelése. Rendkívüli intézkedések. A döntéshozói szint munkájának támogatása.
Karbantartási rendszer a pályaállapot és a vontatási energiafelhasználás mérése alapján. A vasúti pálya élettartam költségei. Használt anyagok újrafelhasználása.
Hazai úthálózat és hídállomány adatok, nemzetközi összehasonlítással. Utak tervezési, építési, minőségellenőrzési és fenntartási alrendszerei. Döntési modell. Költségtípusok. Útburkolat-állapotfelvételi rendszer, leromlás, viselkedési modell, élettartam.
Az útburkolat-gazdálkodás (PMS) fogalma, elemei, céljai. Útadatbank. Magyar eredmények az útburkolat-gazdálkodás területén (HUPMS, HDM, önkormányzati PMS, APMS, útfenntartási stratégia. A hídgazdálkodási rendszerek (HGR-BMS) céljai. A HGR-ek szintjei (hálózati szint, létesítményi szint). A HGR-ek felépítése, működése. Karbantartási rendszer a pályaállapot és a vontatási energiafelhasználás mérése alapján. A vasúti pálya élettartam költségei. Használt anyagok újrafelhasználása. Komplex (pl. útburkolati + híd) gazdálkodási rendszerek. Magyar eredmények (hálózatviselkedési modellek, értékszámítás, OKA2000).  Közúti vagyongazdálkodás elemei, hazai kifejlesztése. A HGR-ek működtetésének matematikai rendszerei (rangsorolás, optimalizáció, soft computing). A magyar HGR elemei (hídelemek, egységköltségek, leromlási modellek) A HGR-ek eredményei.
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 Féléves feladat - kötelező
A félév során  - önálló munkaként -  elkészítendő egy közlekedési infrastrukturális létesítmény vagy egy magasépítmény állapotleírása, valamint rövid javaslatot kell kidolgozni annak javítására/felújítására. A feladat kiírása a tanszéki honlapon található meg.
A feladatot a szorgalmi idő utolsó hetének pénteki napján, déli 12 óráig kell beadni. E dátum után a feladat már nem adható be. Aki feladatát a megállapított határidőig nem adta be, félév végi aláírást nem kaphat, vizsgára nem bocsátható.
zárthelyi dolgozatok A zárthelyi dolgozat témái a félév első felében elhangzott előadások anyagából állnak össze. A zh. témák a hálózatra  - a zh. napja előtt megfelelő idővel korábban -  kerülnek fel. A zárthelyi dolgozat egy alkalommal pótolható, időpontja a tantárgyprogramban. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen osztályzatú, pótlása sem sikerült, illetve a hallgató azt egyáltalán nem írta meg, úgy félév végi aláírást nem kaphat, vizsgára nem bocsátható.ZH1 
ZH2 
ZH pótlás, javítás
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A szorgalmi időszak végén aláírást az a hallgató kaphat, aki
- elégtelennél jobb eredménnyel írta meg a zh. dolgozatot, illetve sikeresen pótolta azt,
- a féléves feladatot határidőre, megfelelő minőségben leadta.
UV  A vizsgaidőszakban meghatározott napokon lesz vizsga, melyre a szokásos módon kell a NEPTUN-rendszerben jelentkezni. Vizsgára csak az jelentkezhet, aki a tárgyból aláírást szerzett. A vizsga írásbeli, és 60 perc alatt 3 kérdést kell kidolgozni. A vizsgadolgozat kérdéseinek osztályozása külön történik. Egyetlen válasz sem lehet azonban elégtelen, mert már egy elégtelen válasz esetén is a vizsga sikertelen.
érdemjegy A hallgató a féléves feladatára és a zh. dolgozatra egy-egy osztályzatot kap.
A Neptun-rendszerbe bekerülő osztályzat a zh. dolgozat, a féléves feladat és a vizsgadolgozat osztályzatainak számtani átlaga, egészre kerekítve.
Irodalom        
kötelező irodalom Korszerű vasút - korszerű vasúttechnika. Vasútépítés és pályafenntartás I-II. kötet (SZE Könyvtárból kikölcsönözhető),
Dr. Gáspár L. - Dr. Horvát F.: Fenntartási módszerek, kézirat, Győr 2000 (tanszéki honlapon elérhető), saját órai jegyzet.
ajánlott irodalom A hálózatra feltett pdf és ppt formátumú előadás anyagok.
Letölthető anyagok        
követelmények őszi félév tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 ősz ütemterv
vizsgakérdések aktuális őszi félév vizsgakérdései eredmények 2013/14 ősz félév végi eredmények
segédanyagok  
ajánlott linkek  www.sze.hu/~horvat/
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.