TARTÓSZERKEZETEK III. (Acél szilárdságtan)
NGB_SE004_3

 

 
tárgyfelelős Dr. Bukovics Ádám
   
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1óra/hét
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavaszi                      
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A tantárgy célja alapvető acélszilárdságtani ismeretek elsajátítása, amely megalapozza, lehetővé teszi az acél tartószerkezetek konstruálásának, építésének, fenntartásának a további acélszerkezeti tantárgyakban való tanulmányozását. Az acél mint építőanyag, az acél tartószerkezeti alkalmazása. Az acél tartószerkezetek keresztmetszeti és a szerkezeti elemek ellenállása. Az acélszerkezetek hegesztett és csavarozott kapcsolatainak méretezése. Alapvető magasépítési szerkezeti megoldások.

előadások témakörei

E01     Tantárgy bemutatása. Példák acélszerkezetekre. Acélszerkezetű csarnokok kialakítása.

E02     A szerkezeti acélok általános jellemzése. Acélok szilárdsági és alakváltozási tulajdonságai

E03     Az acélszerkezetek méretezésének elvi alapjai. Acélszerkezetek határállapotai.

E04     Szerkezeti elemek osztályozása. Központosan húzott és központosan nyomott rúd szilárdsági határállapota. Központosan nyomott rúd kihajlásvizsgálata 1.

E05     Központosan nyomott rúd kihajlásvizsgálata 2.

E06  Hajlított-nyírt szerkezeti elem vizsgálata 1. Szerkezeti kialakítás. Szerkezeti viselkedés. Keresztmetszetek osztályozása. Tiszta hajlítás.

E07   Hajlított-nyírt szerkezeti elem vizsgálata 2. Tiszta nyírás. Hajlítás és nyírás kölcsönhatása. Hajlított-nyírt gerendák kifordulásvizsgálata.

E08     Féléves feladat ismeretése (Oszloppal alátámasztott előtető).

E09     Kapcsolóelemek csoportosítása. Csavarozott kapcsolatok.

E10     Hegesztett kapcsolatok.

E11     Acélgyártás. Acélszerkezetek gyártása.

E12     Hegesztési eljárások.

gyakorlatok témakörei Keresztmetszetek osztályozása, keresztmetszetek ellenállása, stabilitásvizsgálatok (nyomott oszlop kihajlása, hajlított gerenda kifordulása), csavarozott kapcsolatok ellenállása, hegesztett kapcsolatok ellenállása
Félévközi feladatok        
féléves feladat és zárthelyi dolgozat

Tervezési feladat
ZH1  számpéldák: keresztmetszetek ellenállása, stabilitásvizsgálatok, elmélet: első 7 előadás anyaga
ZH pótlási lehetőség

Féléves feladat bemutatása, pontozás

A félév során egy féléves feladat elkészítése kötelező. A féléves feladat ismertetése a 9. oktatási hét előadásán történik. A feladattal konzultálni a gyakorlatvezetőnél a 11., és a 13. oktatási héten a konzultációs időpontban lehetséges. A feladat beadásának feltétele legalább két konzultáció, amit a gyakorlatvezető a konzultációs lapon aláírással hitelesít.

A feladat beadásának a határideje a 14. oktatási hét gyakorlati órája. A 14.oktatási  hét után a feladat beadása nem lehetséges.

A féléves feladatra szerezhető pontszám maximális értéke 50 pont. Az érvényes féléves feladathoz minimum 26 pont elérése szükséges.

Zárthelyi dolgozat írása és pontozása

A félév során egy zárthelyi dolgozat írása kötelező. A zárthelyi dolgozat írása az előadás időpontjában és helyszínén történik. A zárthelyi dolgozat keretében 2 db számításos példát kell megoldani, valamint elméleti kérdéseket kell megválaszolni.

A zárthelyi dolgozatra szerezhető pontszám maximális értéke 50 pont.  Az érvényes zárthelyi dolgozathoz minimum 26 pont elérése szükséges.

A zárthelyi dolgozatok pótlására egy pótlási lehetőséget biztosítunk a félév végén, az ütemtervben megjelölt időpontban és teremben. Pótdolgozatot mindenki írhat, de minden esetben ennek eredményét vesszük figyelembe (akkor is, ha az eredeti eredménynél rosszabb).

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele

1. Előadásokon legkevesebb 10 alkalommal, gyakorlatokon legkevesebb 5 alkalommal részt kell venni, a részvételt aláíró íven ellenőrizhetjük.

2. Érvényes féléves feladat

3. Érvényes zárthelyi dolgozat

4. A zárthelyi dolgozatra és a féléves feladatra összesen elérendő minimális pontszám 52 pont, az elérhető maximális pontszám 100 pont.

vizsga Írásbeli és szóbeli vizsga 
érdemjegy

Vizsgakövetelmény

A vizsga 3 szakaszból áll. Az első szakaszban a vizsgázónak egy feladatlapot kell kitölteni. A feladatlap előre ismertetett kb. 30 egyszerű (minimum) kérdés közül 4 kérdést tartalmaz (elméleti illetve egyszerű számolásos kérdéseket), amelyekre jó választ kell adni. Bármely kérdésre adott hibás válasz ismételt vizsgával jár. A vizsga második szakaszában írásban kell választ adni egy átfogó témájú vizsgakérdésre. A harmadik szakasz az írásbeli vizsgarész eredménye alapján jegy megajánlásával kezdődik. Amennyiben a vizsgázó teljesítménye alapján nem lehet jegyet megajánlani (pl. elégtelen írásos válasz), vagy a hallgató a megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor a vizsga szóban folytatódik. A vizsgán maximum 100 pont szerezhető, az elérendő minimális pontszám 51 pont.

Tantárgyi jegy megállapítása

A tantárgyi jegy a féléves feladatra, a zárthelyi dolgozatra és a vizsgán szerzett pontok összesítése alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint:

0-109 pont:                 elégtelen

110-129 pont:             elégséges

130-149 pont:             közepes

150-169 pont:             jó

170-200 pont:             jeles

Irodalom        
kötelező irodalom

Dr. Németh György: Tartószerkezetek III. Acélszerkezetek méretezésének alapjai  Elektronikus jegyzet             

Ádány S.-Dulácska E.-Dunai L.- Fernezelyi S.-Horváth L.: Acélszerkezetek 1. Általános eljárások. Tervezés az Eurocode alapján. Springer Média Mo.2006.

Dr. Csellár Ö. - Szépe F.: Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez
ajánlott irodalom Dr. Halász O. - Dr. Platty P.: Acélszerkezetek, Egyetemi tankönyv
Dunai L. - Horváth L. - Kovács N. - Verőci B. - Vígh L. G.: Acélszerkezetek méretezése az Eurocode 3 alapján, Gyakorlati útmutató, Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat
Letölthető anyagok        
tematika: tartalom, számokérés stb...   aktuális félév ütemterve 2017/18 tavasz ütemterv  
tervezési feladat   tervezési feladat útmutató és mintapélda
változtatáslista

tervezési feladat kiindulási adatai hallgatónként (2020 tavasz) (EF)

 Zárthelyin használható segédlet

 

vizsgakérdések

segédanyagok

A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~bukovics felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások.

(+4 feladat keresztmetszeti jellemzők számításának gyakorlására itt.)

ajánlott linkek

http://www.haiyangshiyou.com/esdep/master/toc.htm

http://www.steelconstruction.info/

http://www.dunaferr.hu/hu/termeles/technologia

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.