Segédlet  Segédlet füzet formátum

 

Vizsga: 60 perc alatt kell írásban kidolgozni két tételt.


TARTÓSZERKEZETEK V. NGB_SE004_5
tárgyfelelős Dr. Bukovics Ádám
közreműködő oktatók Dr. Bukovics Ádám
kredit 3 előadás 2óra/hét gyakorlat 2óra/2hét oktatási félév ősz
oktatott szakok építő- és építészmérnök Bsc;   építészmérnök osztatlan beszámoló formája vizsga
Tárgy tartalma
A Tartószerkezetek V. tantárgy során a hallgatók megismerkednek a faszerkezetek anyagaival, anyagjellemzőivel, az azokat befolyásoló tényezőkkel, a tömör és összetett szelvényű hajlított-nyírt fatartók, a fa kapcsolatok és kapcsolószerek valamint a fa oszlopok kialakításával és méretezésével. Ezen felül, a jelen érvényben lévő előírások miatt egyre inkább előtérbe kerülő, tűzteherre való méretezés, megfeleltetés problémakörével is megismerkedhetnek hallgatóink. Ezen tantárgy keretein belül foglakozunk a falazatok szilárdsági jellemzőivel, a szilárdságot befolyásoló tényezőkkel illetve a teherbírás meghatározásának módjával is.
Előadások témakörei   1.  Tantárgyi követelmények, ütemterv ismertetése Hazai fafajok
2.  A fa makro- és mikroszkópos szerkezete, kémiai összeté-tele Hajlított-nyírt tartók vizsgálatai (szilárdság vizsgálat)
3.  Hajlított-nyírt tartók vizsgálatai (stabilitás, alakváltozás)
4.  Faanyagok választékai: fűrészáruk és mesterséges fatermékek RR fatartók gyártása, jellemző kialakításaik és méretezé-sük
5.  Egy- és összetett szelvényű fa oszlopok kialakítása és vizsgálataik (szilárdság, stabilitás, kapcsolatok)
6.  Faszerkezetek kapcsolatai (ácskötések és mérnöki kapcso-latok): kialakítás és méretezés 1.
7.  1. zárthelyi dolgozat
8.  Faszerkezetek kapcsolatai (ácskötések és mérnöki kapcso-latok): kialakítás és méretezés 2.
9.  Faanyagvédelem: károsítók és az ellenük való védekezés
10. Tűzterhelés, tűzvédelem
11. 2. Zárthelyi dolgozat
12. Téglafalazatok szilárdsági jellemzői, a szilárdságot befo-lyásoló tényezők. Falazatok, falpillérek teherbírása. A karcsúság figyelembevétele.
13. Pótzárthelyi dolgozat
14. Összefoglalás
Gyakorlatok témakörei   1.  -
2.  Ismétlés: fogalmak, mértékegységek, ha-tások, határállapotok, hatáskombinációk A szerkezeti fa szilárdsági jellemzői
3.  Ismétlés: fogalmak, mértékegységek, ha-tások, határállapotok, hatáskombinációk A szerkezeti fa szilárdsági jellemzői
4.  Fa gerendák ellenőrzése/méretezése
5.  Fa gerendák ellenőrzése/méretezése
6.  Fa oszlopok vizsgálatai (szilárdság és stabilitás)
7.  Fa oszlopok vizsgálatai (szilárdság és stabilitás)
8.  Fa kapcsolatok ellenőrzése 1.
9.  Fa kapcsolatok ellenőrzése 1.
10. Fa kapcsolatok ellenőrzése 2.
11. Fa kapcsolatok ellenőrzése 2.
12. Egyszerű példák tűzteherre történő ellenőrzésre
13. Egyszerű példák tűzteherre történő ellenőrzésre
14. Feladatmegoldás falazat ellenőrzésére
Félévközi feladatok        
házi feladatok   ---
zárthelyi dolgozatok  

1.  ZH Hajlított-nyírt tartók ellenőrzése

2.  ZH Fa kapcsolatok ellenőrzése

Minden hallgató mindkét zárthelyi dolgozatot egy-egy alkalommal pótolhatja.
A félévközi munka pontozásos értékelése:
1. ZH:  50p      2. ZH:  50p
Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele Az aláírás megszerzésének és így a vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató mindkét zárthelyi dolgozaton az elérhető 50 pontból legalább 25 pontot elérjen (mindkét zárthelyiből min. 25-25 pont). Azaz a félévközi teljesítménye alapján a félévközi érdemjegye legalább elégséges legyen. A félévközi érdemjegy számítás módja a zh-kon szerzett össz. pontszám alapján:
0 – 49  1(elégtelen)   50 – 64  2(elégséges)   65 – 79   3(közepes)   80 – 89   4(jó)   90 – 100 5(jeles)    
vizsga   Az írásbeli vizsgán szerzett pontszám alapján a vizsgajegy számítási módja a következő:
0 – 59  1(elégtelen)   60 – 69  2(elégséges)   70 – 79   3(közepes)   80 – 89   4(jó)   90 – 100 5(jeles)
Az írásbeli vizsgán el kell érni legalább 60 pontot a félév végi érdemjegy megszerzéséhez.
érdemjegy   A vizsgajegy valamint a félévközi érdemjegy átlaga adja a félév végi érdemjegyet, ez kerül rögzítésre a neptun rendszeren keresztül a hallgató indexébe.  
Irodalomjegyzék        
  kötelező irodalom jegyzetek, gyakorló példák:  http://elearning.sze.hu/
Armuth Miklós, Bodnár Miklós: Fa tartószerkezetek – tervezés az Eurocode alapján, 2011  
ajánlott irodalom MSZ EN 1995-1-1 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
MSZ EN 1996-1-1 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése
Letölthető anyagok        
tárgytematika Tartószerkezetek V.    
segédanyagok A tárgy hallgatói számára az http://elearning.sze.hu/ felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások.

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55