ngb_se005_4

GEOTECHNIKA IV. NGB_SE005_4
tárgyfelelős dr. Szepesházi Róbert
közreműködő oktatók Hudacsek Péter; dr. Koch EdinaWolf Ákos 
kredit 3 kötelező előadás 3 óra/hét gyakorlat 0 óra/hét
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        ősz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A Geotechnika I-III. tárgyakban megszerzett tudást bővítjük, mélyítjük el három témakörben. A Számítógépes tervezés (SGT) blokkban 4 geotechnikai program alkalmazásával ismertetjük meg a hallgatókat 3 gyakori geotechnikai tervezési feladat megoldásán keresztül. A Geotechnikai projektmenedzsment (GPM) blokkban a legfontosabb kivitelezési munkák geotechnikai előkészítésével, menet közbeni támogatásával foglalkozunk, és ehhez kapcsolódva munkahelylátogatást is szervezünk. E programokba gyakorlati szakembereket is bevonunk. A geotechnikai-mérnökgeológiai vizsgálatok (MGI) blokkban bemutatjuk a legkorszerűbb feltárási és szondázási módszereket. 
előadások témakörei Töltésalapozás, munkatérhatárolás, lemezalap méretezése, geotechnikai vizsgálatok, fizikai modellezés, út- és vasútépítés geotechnikai előkészítése, alagútépítés, speciális mélyépítés, mérnökgeológiai vizsgálatok.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 Idegen nyelvű cikk feldolgozása a MGI és a GPM témakörökből választva (CF)
Legalább 4 oldal/fő terjedelmű idegen nyelvű cikk fordítása és értékelése 2 fős csoportokban.

HF2 Munkatérhatárolás méretezése GEO5 programmal (MG)
Munkagödör szád-, cölöp- vagy résfalas határolásának méretezése GEO5 program segítségével az előadási útmutató és a J19666/a jegyzet 3.c fejezet alapján 2 fős
csoportokban.

HF3 Lemez vagy gerendaalap méretezése AXIS számítógépes programmal (LA)
Megadott méretű és terhelésű gerenda- vagy lemezalap vizsgálata az AXIS program segítségével az előadási útmutató és a J19666/a jegyzet 3.12. példája alapján 2 fős csoportokban.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás megszerzésének, a szóbeli vizsgázásnak az a feltétele, hogy a hallgató a félévközi munkával szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot elérjen.
vizsga Szóbeli vizsga (SZV)
A letölthető vizsgakérdések közül 2 kérdésről kell rövid felkészülés után átfogó ismertetőt tartani. Az egyes kérdésekre adandó válaszok elvárt mélységét, részletességét elsősorban az előadások és a kötelező irodalmak érzékeltetik.  
érdemjegy

A foglalkozásokon való aktív részvételt alkalmanként ellenőrizzük és a hallgató értékelésébe beszámítjuk (A), a munkát külön segítő közreműködést pedig többletpontokkal ismerjük el.

A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:     
CF 15 pont      MG  15 pont       LA 15 pont     A 5 pont 
SZV 50 pont

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,   
50-61 p. (2) elégséges,   
62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   
86-100 p. (5) jeles.

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– a SZV vizsgán nem teljesít legalább 25 pontot.
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19666/a
Szepesházi Róbert: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján, Business Media, Budapest, 2008
ajánlott irodalom Török Ákos: Geológia mérnököknek, Műegyetemi kiadó, Bp. 2008
Kiadott cikkek a meghívott előadóktól 
Letölthető anyagok        
követelmények  Félévi ütemter+követelmények aktuális félév ütemterve  
vizsgakérdések vizsgakérdések eredmények

 

előadásanyagok

 Töltésalapozás tervezése
Munkagödör tervezése I_a.  Munkagödör tervezése I_b.
Munkagödör tervezése II_a.Munkagödör tervezése II_b.   Munkagödör tervezése III
Lemezalap méretezése
Út- és vasútépítés 1aÚt- és vasútépítés 1bÚt- és vasútépítés 2 
Speciális mélyépítés 
Geotechnikai vizsgálatok
Fizikai modellezés_a.Fizikai modellezés_b.
Talajvizsgálati módszerek 1   Talajvizsgálati módszerek 2

házi feladat  Munkagödör HF alapadatok
segédanyagok

Munkatérhatárolás
Töltésalapozás - Esettanulmányok
Esettanulmányok szerepe az egyetemi képzésben
Brit talajerősítési szabvány - 8. fejezet
Terepi mérnökgeológiai munkák 

ajánlott linkek

www.sze.hu/~szepesr
http://www.geoengineer.org/
http://geotechpedia.com/
http://scholar.google.hu/
http://www.plaxis.nl/
http://szotar.sztaki.hu/ 
http://szotar.magyarnemet.hu/ 
http://www.dggt.de/

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00