SZERKEZETÉPÍTÉS I. NGB_SE008_1
tárgyfelelős Szép János
közreműködő oktatók Fehér Zoltán
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 2óra/2hét
szak építőmérnök Bsc
építészmérnök Bsc 
beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavaszi                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
Feszített tartók tervezése.A vasbetonszerkezetek előregyártása. Az előregyártott tartók kapcsolatai: oszlop-gerenda, oszlop-alaptest, oszlop-falelem csomópontok. Betontechnológiai alapismeretek.  Zsaluzási technológiák. Látszóbeton szerkezetek tervezési kérdései.
előadások témakörei A feszített vasbeton lényege. A feszített beton feszültség állapotai. Feszítési rendszerek. Előfeszítési- és utófeszítési rendszerek. Lehorgonyzási rendszerek. A feszített vasbeton anyagainak szilárdsági és alakváltozási tulajdonságai.
Az előrefeszített tartó feszültségveszteségei. A hatásos feszítőerő számítása. A feszített tartó vizsgálatának állapotai. Vizsgálat a feszítőerő ráengedésekor. Vizsgálat szállítás és szerelés állapotában.
Vizsgálat használati állapotban. Főfeszültségek vizsgálata. Tartóvég vizsgálata.

Előrefeszített tartó törőnyomatékának meghatározása. Utófeszített tartó feszültségveszteségei. Szélső szálfeszültségek meghatározása a különböző vizsgálati állapotokban.
Utófeszített tartó tartóvég vizsgálata, főfeszültségek vizsgálat, utófeszített tartó törőnyomatékának a meghatározása.

A feszített tartók tervezésének módszerei.

Korszerű előregyártott vasbeton szerkezetek

Előregyártott vasbeton födémszerkezetek

Előregyártott vasbeton szerkezetek kapcsolatai

Rögzítéstechnika betonban
gyakorlatok témakörei Előrefeszített tartó tervezése. A feladat megbeszélése, a feladat kiadása. Kiindulási adatok ismertetése. Mértékadó terhek és igénybevételek meghatározása. Szükséges vasalás mennyiségének meghatározása.

Előrefeszített tartó tervezése. A teherbírási határállapot ellenőrzése hajlításra

Előrefeszített tartó tervezése. A nyírási vasalás tervezése. A tartóvég vizsgálata

Előrefeszített tartó tervezése.  A használhatósági határállapotok ellenőrzése: lehaljás

Előrefeszített tartó tervezése.   A használhatósági határállapotok ellenőrzése: repedezettségi állapot
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Tervezési feladat
Előfeszített vasbeton gerenda tervezése (30 pont)

A tervezési feladat értékelésének feltétele, a feladathoz tartozó konzultációs lap konzulenssel történő aláíratása, valamint a feladat a szorgalmi időszakon belül, a megadott határidőre beadása.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele a féléves tervezési feladat beadása, annak legalább elégségesre minősítése.
vizsga Írásbeli vizsga 70p (minimum 35p teljesítendő)
érdemjegy A vizsgán megszerezhető jegy a féléves feladatra kapott és a vizsgán elért pontszámok összegéből tevődik össze.

Az egész féléves munka értékelése az összegyűjtött pontok alapján a következő:

51 - 62 : 2(elégséges)
63 - 75 : 3(közepes)
76- 89 : 4 ( jó )
90 -100 : 5(jeles)
Irodalom        
kötelező irodalom Dr Klatsmányi Tibor: feszített vasbetonszerkezetek. Főiskolai jegyzet

Dr Balázs-Fogarasi: Vasbeton elemek kapcsolatai. Műszaki könyvkiadó.1977

Deák-Draskóczy-Dulácska-Kollár-Visnovitz: Vasbeton szerkezetek. Tervezés az Eurocode alapján. 2012.

Deák-Erdélyi-Fernezelyi-Kollár-Visnovitz: Terhek és hatások. Tervezés az Eurocode alapján. 2006.
ajánlott irodalom MSZ 4798-1:2004 Magyar szabvány, Massányi-Dulácska: Statikusok könyve. Magasépítés.Műszaki Könyvkiadó. 1989.
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 tavasz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 tavasz ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 tavasz vizsgakérdései eredmények 2013/14 tavasz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 

Állványok, dúcolatok - előadás
Állványok, dúcolatok - segédanyag
Zsaluzatok - előadás
Zsaluzatok - segédanyag  
ajánlott linkek www.sze.hu/~szepj

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00