ngb_se008_3

 Ütemtervcsoportoklabor_alaprajzpontozás, Hf_munkakozi.
Eredmények (A "szerkep_III_2018.xlsx" "nevsor" H oszlopát kérem beszéljék meg a csoporttagok. A végleges százalékokat a "ffekete at sze.hu" címre kell küldeni).

SZERKEZETÉPÍTÉS III. NGB_SE008_3
tárgyfelelős DR. Baróti Enikő
közreműködő oktatók Fekete FerencLászló Gabriella
kredit 3 előadás 4óra/hét gyakorlat - oktatási félév tavasz
oktatott szakok építőmérnök Bsc    építészmérnök Bsc     építészmérnök osztatlan
Tárgy tartalma
A félév során a hallgatók csoportban dolgozva, egymással együttműködve egy tanulmány keretén belül mélyebben megismerkednek egy a faszerkezetek méretezésének elméletéhez, vagy gyártási, építési technológiájához esetleg különböző szerkezeti kialakításokhoz kapcsolódó témakörrel; közelebbről megvizsgálnak egy megépült faszerkezetű építményt/épületet; valamint féléves tervezési feladat keretén belül elsajátítják a faszerkezetű építmények statikai számításának és terveinek elkészítési módját. A faszerkezetekkel kapcsolatos ismeretek elsajátításán felül a csoportmunkában történő munka fő célja a készségfejlesztés (csapatmunka, kommunikáció, együttműködési- és problémamegoldó készség,konfliktuskezelés).
Félévközi feladatok        
házi feladatok  

A félév során a csoportok által elkészítendő feladatrészek a következők:

A) Tanulmány a faszerkezetek méretezésének valamely elméleti részéről, gyártási, építési technológiájáról, különböző szerkezeti kialakításáról:
- tanulmány írott formában (kb. 4-5 A4-s oldal képek, grafikonok stb. nélkül, Times New Roman 12-s betűméret 1,15-s sorköz)

B) Megépült faszerkezetek bemutatása (minden csoportnak egy általuk választott, de az oktatókkal előzetesen egyeztetett, faszerkezetből készült szabadon választott építményt kell bemutatnia)
- A1-s méretű poszter

C) Faszerkezetű építmény tervezése
- vázlatterv (M1:50), statikai számítás, tervrajzok (M1:50  M1:10), makett

D) Előadás
- az A,B és C feladatok közül szabadon választott egy feladat bemutatása 20 perces ppt előadás keretében

zárthelyi dolgozatok ---
Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele Az aláírás megszerzésének feltétele a feladatok határidőre történő beadása.    
vizsga   A vizsgaidőszakban a hallgatóknak vizsgát nem kell tenniük, érdemjegyüket a szorgalmiidőszakban végzett munkájuk alapján kapják.
érdemjegy   A csoportok maximum 125 pontot szerezhetnek az alábbi bontásban:
CSOPORT ÁLTAL SZEREZHETŐ PONTSZÁM Pontszám
oktató hallgató
A) Tanulmány 35  
B) Megépült faszerk. bemutatása 15  
C) Tervezési feladat 50  
Előadás 15 10
Összesen 125
A szorgalmi időszak utolsó hetében tartott előadásokon a csoportok bemutatják a félév során elkészített feladataikat a többi hallgatónak, illetve az oktatóknak. A hallgatók minden csoport munkáját pontozzák. Ezen felül az oktatók az elhangzott előadások, valamint a csoportok által leadott dokumentációk alapján szintén pontozzák a csoportok munkáját. E kettőből tevődik össze az fenti táblázat alapján a csoportok pontszáma.
A csoport tagjai egymás között megállapodnak az ún. „egyéni szorzó”-ról. Az egyéni szorzó 0 és 1 közötti szám. Egy csoporton belül a tagok egyéni szorzójának összege 1.
EGYÉNI PONTSZÁM = csoport által szerzett pontszám szorozva az „egyéni szorzóval”. A félév végi érdemjegy az egyéni pontszám alapján kerül megállapításra (lásd: pontozás).
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00