ngb_se008_3

 Ütemtervcsoportoklabor_alaprajzpontozás, Hf_munkakozi.
Eredmények (A "szerkep_III_2018.xlsx" "nevsor" H oszlopát kérem beszéljék meg a csoporttagok. A végleges százalékokat a "ffekete at sze.hu" címre kell küldeni).

SZERKEZETÉPÍTÉS III. NGB_SE008_3
tárgyfelelős DR. Baróti Enikő
közreműködő oktatók Fekete FerencLászló Gabriella
kredit 3 előadás 4óra/hét gyakorlat - oktatási félév tavasz
oktatott szakok építőmérnök Bsc    építészmérnök Bsc     építészmérnök osztatlan
Tárgy tartalma
A félév során a hallgatók csoportban dolgozva, egymással együttműködve egy tanulmány keretén belül mélyebben megismerkednek egy a faszerkezetek méretezésének elméletéhez, vagy gyártási, építési technológiájához esetleg különböző szerkezeti kialakításokhoz kapcsolódó témakörrel; közelebbről megvizsgálnak egy megépült faszerkezetű építményt/épületet; valamint féléves tervezési feladat keretén belül elsajátítják a faszerkezetű építmények statikai számításának és terveinek elkészítési módját. A faszerkezetekkel kapcsolatos ismeretek elsajátításán felül a csoportmunkában történő munka fő célja a készségfejlesztés (csapatmunka, kommunikáció, együttműködési- és problémamegoldó készség,konfliktuskezelés).
Félévközi feladatok        
házi feladatok  

A félév során a csoportok által elkészítendő feladatrészek a következők:

A) Tanulmány a faszerkezetek méretezésének valamely elméleti részéről, gyártási, építési technológiájáról, különböző szerkezeti kialakításáról:
- tanulmány írott formában (kb. 4-5 A4-s oldal képek, grafikonok stb. nélkül, Times New Roman 12-s betűméret 1,15-s sorköz)

B) Megépült faszerkezetek bemutatása (minden csoportnak egy általuk választott, de az oktatókkal előzetesen egyeztetett, faszerkezetből készült szabadon választott építményt kell bemutatnia)
- A1-s méretű poszter

C) Faszerkezetű építmény tervezése
- vázlatterv (M1:50), statikai számítás, tervrajzok (M1:50  M1:10), makett

D) Előadás
- az A,B és C feladatok közül szabadon választott egy feladat bemutatása 20 perces ppt előadás keretében

zárthelyi dolgozatok ---
Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele Az aláírás megszerzésének feltétele a feladatok határidőre történő beadása.    
vizsga   A vizsgaidőszakban a hallgatóknak vizsgát nem kell tenniük, érdemjegyüket a szorgalmiidőszakban végzett munkájuk alapján kapják.
érdemjegy   A csoportok maximum 125 pontot szerezhetnek az alábbi bontásban:
CSOPORT ÁLTAL SZEREZHETŐ PONTSZÁM Pontszám
oktató hallgató
A) Tanulmány 35  
B) Megépült faszerk. bemutatása 15  
C) Tervezési feladat 50  
Előadás 15 10
Összesen 125
A szorgalmi időszak utolsó hetében tartott előadásokon a csoportok bemutatják a félév során elkészített feladataikat a többi hallgatónak, illetve az oktatóknak. A hallgatók minden csoport munkáját pontozzák. Ezen felül az oktatók az elhangzott előadások, valamint a csoportok által leadott dokumentációk alapján szintén pontozzák a csoportok munkáját. E kettőből tevődik össze az fenti táblázat alapján a csoportok pontszáma.
A csoport tagjai egymás között megállapodnak az ún. „egyéni szorzó”-ról. Az egyéni szorzó 0 és 1 közötti szám. Egy csoporton belül a tagok egyéni szorzójának összege 1.
EGYÉNI PONTSZÁM = csoport által szerzett pontszám szorozva az „egyéni szorzóval”. A félév végi érdemjegy az egyéni pontszám alapján kerül megállapításra (lásd: pontozás).
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55