ngb_se009_1

Szerkezetépítési projekt I. NGB_SE009_1
tárgyfelelős Cserpes Imre
közreműködő oktatók Deák Albert
kredit 3 kötelező előadás - gyakorlat 2óra/hét
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    folyamatos      oktatási félév        tavaszi                     
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A Szerkezetépítési projekt I. (ngb_se009_1) tantárgy keretein belül a hallgatók az eddig megszerzett műszaki, szakmai és egyéb tudásukat felhasználva konkrét projekt feladat (ok) során szereznek gyakorlatot feladatok előkészítésében, tervezésében, megvalósításában. A hallgatók 4-6 fős csoportokban dolgoznak a félév során egy általuk választott magasépítési projekt előkészítésén. A tananyagot a gyakorlatokon bemutatott, illetve egyéni és csoportos felkészülés során sajátítják el.
gyakorlatok témakörei A csapat által szakmai alapon az oktatók segítségével, iránymutatásával kiválasztott építési területen, szabadon választott magasépítési létesítmény engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése. A feladat kiválasztása során a hallgatók keresik az építési területet, készítenek szakmai elemzést a lehetséges létesítményekre, majd a változatok, alternatívák közül kerül ki a kidolgozandó feladat. Az oktatók az ötlettől az engedélyezési tervdokumentáció minden fejezetének elkészítéséig előadásokkal nyújtanak segítséget a feladat elkészítésében.
Félévközi feladatok        
gyakorlatok
feladatai, féléves menetrend

I. - A hallgatók egy általuk választott építési területen általuk választott projekthez (vb.- acél szerkezetű ipari csarnok, társasház, középület) információkat gyűjtenek összeállítanak egy befektetői döntést támogató szakmai anyagot a lehetséges befektetési lehetőségekkel kapcsolatban.
II. - Az I. lépésben választott és ismertetett területen a választott épületet tovább vizsgálva készítsenek egy bemutató előadást a választott épület tervezett kialakításáról. (helyszínrajzi, alaprajzi, szerkezeti, funkcionális elrendezés)
III. - Az elkészített tervek, koncepciók alapján készítik el az épület statikai vázát, terheinek felvételét. Illetve a felhasználandó építőanyagok jegyzékét.
IV. - El készítik a körvonalazódó épület szakági műszaki leírásait, betartva a megadott rendeleteket, szabványokat (pl. OTÉK, OTSZ szerint)
V. - A kialakult épületekhez összeállítják az előzetes tételes mennyiség számítást a készített engedélyezési szintű tervek alapján.
VI. - Véglegesítik a létesítmény engedélyezési tervdokumentációját. (műszaki leírásokkal, terv részletekkel, elemzésekkel)

Féléves menetrend:

02.06. - Féléves feladatok ismertetése, feladatok kiosztása, csoportalakítás. Az elemzés és kiválasztás folyamatának bemutatása. Lehetséges építési projektek, választható területek, megkeresése és elemzése.
02.13. - Építési folyamatok szereplői, résztvevői, engedélyezési tervdokumentáció elkészítésében résztvevő szereplők feladatai, kötelezettségei. A projekt megvalósításához kiválasztott területek, ismertetése, elemzések
02.20. - Kiválasztott építési területek ismertetése, további szűkítése és végleges terület kiválasztása. Funkció és építési technológia elemzése és vizsgálata
02.27. - Acélszerkezetű csarnok általános ismertetése      Konzultáció (helyszínrajz, alaprajz, elhelyezés)
03.06. - Vasbeton vázszerkezetű csarnok általános ismertetése. Konzultáció (metszetek, homlokzatok, hőtechnika)
03.13. - Társasházak szerkezeti kialakítása, szerkezeti megoldások ismertetése. Konzultáció (építési- anyagok, technológiák)
03.20. - Középületek jellemző, szerkezeti megoldások ismertetése. Konzultáció (szakipari feladatok)
03.27. - Szerződések típusai. Konzultáció (féléves feladattal)
04.03. - Terv típusok, tervezési folyamat szereplői.             Konzultáció (féléves feladattal)
04.10. - Engedélyezési eljárás, szereplői, határidők. Konzultáció (féléves feladattal)
04.17. - Kiviteli tervek sajátosságai. Konzultáció (féléves feladattal)
04.24. - Záró beszámoló (I-II. csoport), és értékelés         féléves feladat leadása minden csapatnak (dokumentáció, prezentációk)
05.01. - Oktatási szünet
05.08. - Záró beszámoló (III-IV. csoport), és értékelés

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Jelenlét: Az órai jelenlét kötelező. A félévsorán a csoportmunka és a feladatok komplexitása miatt három hiányzás lehetséges, aki háromnál több hiányzást gyűjt össze a féléve megtagadásra kerül. A féléves feladat elkészítése, leadása határidőre a megadott tartalmi részleteséggel.
   
érdemjegy A félévközi munkát egyéni és csoport munkaként is értékeljük. Az értékelésnél figyelembe vesszük az egyes előadásokat, illetve a csoport összteljesítményét. A meghatározott pontértékű csoport feladatokra kapott pontszámot a csoport egyénileg osztja a csoporton belül. Az egyéni prezentációk és az aktivitási pontok egyénenként külön kerülnek elszámolásra.
Félévi egyéni prezentációk:max. 20 pont / fő
Záró prezentáció:max. 60 pont / csoport
Záró beszámoló:max. 60 pont / csoport
Félévi egyéni aktivitás:max. 10 pont / fő
A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap érdemjegyet:
0 - 24 pont 1 elégtelen
25 -30 pont 2 elégséges
31 - 38 pont 3 közepes
39 - 44 pont 4 jó
45 - 50 pont 5 jeles

Aktivitás
A foglalkozásokon való aktív részvételt a hallgató értékelésébe beszámítjuk. A csoportfeladatok során nyújtott aktivitást is figyeljük, illetve az előadásokra való felkészültséget is értékeljük.
Irodalom        
kötelező irodalom Takács Ákos: Építési beruházások kézikönyve (a gondolattól a kulcsátadásig), TERC Kft., Budapest, 2004.
Dulácska Endre: Statikus tervek, BME szilárdságtan és Tartószerkezet Tanszék, 1993.
Kollár László: Bevezetés a tartószerkezetek tervezésébe. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2007.
ajánlott irodalom Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe (1996)
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 tavasz tantárgyi követelmény eredmények 2013/14 tavasz félév végi eredmények
  aktuális félév ütemterve 2013/14 tavasz ütemterv     
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~cserpesi felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek http://www.sze.hu/~cserpesi

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00