ngb_se009_2

Szerkezetépítési projekt II. NGB_SE009_2
tárgyfelelős Cserpes Imre
közreműködő oktatók Deák Albert
kredit 3 kötelező előadás - gyakorlat 2óra/hét
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    folyamatos      oktatási félév        őszi                   
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A Szerkezetépítési projekt I. (ngb_se009_1) tantárgy folytatásaként arra szorosan építve, de a hallgatói önálló és csoportmunkát előtérbe helyező szakmai projekt tantárgy. A hallgatók az eddigi tanulmányaik alatt ( kifejezetten előzményre) megszerzett műszaki, mérnöki ismereteikre építve 4-6 fős csoportokban dolgoznak a félév során. A félév során a csoport feladatok segítségével a hallgatók a tervezés, építés-kivitelezés, szervezés területe és a hozzá kapcsolódó mérnöki feladatokat sajátíthatják el.
gyakorlatok témakörei A tananyagot az előadásokon bemutatott, illetve egyéni és csoportos felkészülés során sajátítják el a hallgatók. A hallgatók az előző félévben engedélyezési terv szintjéig kidolgozott feladatukat fejlesztik tovább kiviteli terv szintre. A félév során a feladatot folyamatosan konzultálják az oktatókkal. A félév végére elkészítve többek között a tárgy épület arányos makettjét és tervdokumentációját.
Félévközi feladatok        
gyakorlatok
feladatai, féléves menetrend

I.csoportfeladat: A hallgatók egy az előző félévben általuk választott projekthez (ipari csarnok épület, társasház) információt gyűjtenek (befektetői érdekektől a szerkezeti kialakításig) . Az előző félévben elkészített engedélyezési tervet fejlesszék tovább kiviteli szintű tervé. Építészeti kialakítás, statikai kialakítás tekintetében.
II.csoportfeladat: Az I. csoportfeladatban választott és ismertetett épületet tovább vizsgálva készítsenek egy bemutató előadást az épületben felhasznált anyagokról, azok tulajdonságairól, árairól és a felhasználásuk előnyeiről, hátrányaikról.
III.csoportfeladat: A csapatonként kiadott különböző épületek építészeti tervei (alaprajzok, metszetek) alapján készítsék el az épület statikai vázát, teher felvételét. Illetve a felhasznált építőanyagok jegyzékét.
IV.csoportfeladat: A III. csoportfeladatban kapott épületnek készítsék el a tételes mennyiség számítását a kapott tervek alapján.
V.csoportfeladat: A mennyiségek és az épület ismeretének fényében készítsék el a tételes költségvetés kiírást a csoportfeladatban feldolgozott épülethez.
VI.csoportfeladat: Állítsák össze a félév során feldolgozott két projekt összegzését, készítsenek egy értékelő előadást.

Féléves menetrend:

1.09.05.Az építési folyamatok szereplői, csoportalakítás, I. csoportfeladat kiadása
2.09.12. I. csoportfeladat prezentációja, értékelése, II. csoport feladat kiadása
3.09.19. II. csoportfeladat prezentációja, értékelése
4.09.26. Csarnokok terhei, előregyártott vasbeton vázszerkezetű csarnok bemutatása, III. csoport feladat kiadása
Makett elképzelés konzultációja!
4.10.03. Acél vázszerkezetű csarnok bemutatása, alaptól - tetőig
5.10.10. Társasházak terhei, vasbeton vázszerkezetű társasházak bemutatása, alaptól - tetőig
6.10.17. Hagyományos építési eljárással készülő társasház bemutatása, alaptól - tetőig
7.10.24.III. csoportfeladat prezentációja, értékelés
8.10.31.Mennyiség számítás, költségvetés készítés I.
Makett készítés konzultációja!
9.11.07.IV. csoportfeladat prezentációja, értékelés
10. 11.14.Folyamatok időbelisége
11.11.21. V. csoportfeladat értékelése
12. 11.28. VI. záróbeszámoló! Makett bemutatás!
13. 12.05. Féléves munka értékelése

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Jelenlét: Az órai jelenlét kötelező. A félévsorán a csoportmunka és a feladatok komplexitása miatt három hiányzás lehetséges, aki háromnál több hiányzást gyűjt össze a féléve megtagadásra kerül. A féléves feladat elkészítése, leadása határidőre a megadott tartalmi részleteséggel.
   
érdemjegy A félévközi munkát egyéni és csoport munkaként is értékeljük. Az értékelésnél figyelembe vesszük az egyes előadásokat, illetve a csoport összteljesítményét. A meghatározott pontértékű csoport feladatokra kapott pontszámot a csoport egyénileg osztja a csoporton belül. Az egyéni prezentációk és az aktivitási pontok egyénenként külön kerülnek elszámolásra.
Félévi egyéni prezentációk:max. 20 pont / fő
Záró prezentáció:max. 60 pont / csoport
Záró beszámoló:max. 60 pont / csoport
Félévi egyéni aktivitás:max. 10 pont / fő
A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap érdemjegyet:
0 - 24 pont 1 elégtelen
25 -30 pont 2 elégséges
31 - 38 pont 3 közepes
39 - 44 pont 4 jó
45 - 50 pont 5 jeles

Aktivitás
A foglalkozásokon való aktív részvételt a hallgató értékelésébe beszámítjuk. A csoportfeladatok során nyújtott aktivitást is figyeljük, illetve az előadásokra való felkészültséget is értékeljük.
Irodalom        
kötelező irodalom Takács Ákos: Építési beruházások kézikönyve (a gondolattól a kulcsátadásig), TERC Kft., Budapest, 2004.
Dulácska Endre: Statikus tervek, BME szilárdságtan és Tartószerkezet Tanszék, 1993.
Kollár László: Bevezetés a tartószerkezetek tervezésébe. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2007.
ajánlott irodalom Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe (1996)
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 ősz tantárgyi követelmény eredmények 2013/14 ősz félév végi eredmények
  aktuális félév ütemterve 2013/14 ősz ütemterv     
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~cserpesi felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek http://www.sze.hu/~cserpesi

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55