SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT SZERKEZETTERVEZÉS II. (CASD II.) NGB_SE013_2
tárgyfelelős Szép János
közreműködő oktatók Fehér Zoltán
kredit 3 kötelező előadás 3 óra/hét    
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    folyamatos számonkérés      oktatási félév        őszi                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tartószerkezeti szaktárgyak teljesítése után, a hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a korszerű számítógépes tervfeldolgozással. Arra törekszünk, hogy a hallgatók önálló munka elvégzésével hasznos, a gyakorlatban alkalmazható ismereteket kapjanak. A tantárgy teljesítése a megfelelő alapot nyújt a szakdolgozat rajzi részének elvégzéséhez.
előadások témakörei A hazai tervezési gyakorlatban használt számítógépes áttekintése, (programnév, felhasználási terület, referenciák) A szerkezetépítési gyakorlatban használt tervfajták,Tartalmi, formai követelmények áttekintése

Az „AutoCad” mint „alap” számítógépes tervezőprogram bemutatása, az általános ismeretek ismétlése, pontosítása, kiegészítése. Szakági alkalmazások, kapcsolat más programokkal

Zsaluzási tervrajzok készítése. CAD-s feldolgozása, sajátosságok.

Vasbetonszerkezeti tervrajzok fajtái. Általános ismeretek CAD-s feldolgozás, sajátosságok.

Felületszerkezetek (lemez) vasalási tervei.

Felületszerkezetek (fal) vasalási tervei.

Rúdszerkezetek (oszlop, gerenda) vasalási tervei

Egyéb szerkezetek (lépcső, akna stb) vasalási tervei.

Tervrajzok dokumentálási lehetőségei. Nyomtatás „e-terv” készítése.

Előregyártott szerkezetek tervkészítése.

Acélszerkezeti tervek készítése. Programbemutató.

Térbeli 3D-s rajzok készítésének alapjai. Programbemutató.
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
A félév során három témakörben (zsaluzási terv, födém vasalási terv, gerendaterv) a bemutatott feladatok alapján a kötelezően teljesítendő házi feladatok az alábbiak:

1.Egy családi ház zsaluzási terveinek elkészítése (30pont)

2.Egy családi ház vasalási terveinek elkészítése. (70pont)

A félév során lehetőség van több, szabadon válaszható feladat elvégzésére is. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele a házi feladatok beadása, annak legalább elégségesre minősítése.
vizsga  
érdemjegy Az egész féléves munka értékelése az elkészített házi feladatok alapján a következő:

51 - 61 :   2(elégséges)
62 - 75 :   3(közepes)
76- 90 :    4 ( jó )
91 -100 :  5(jeles)
Irodalom        
kötelező irodalom  
ajánlott irodalom dr. Varga Tibor: AutoCAD 2004-2008 kezdőknek és haladóknak
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 őszi tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 őszi ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 őszi vizsgakérdései eredmények 2013/14 őszi félév végi eredmények
segédanyagok http://www.sze.hu/~szepj/CASD_2/

http://www.sze.hu/~feherz/2013-2014/
ajánlott linkek www.autodesk.com

www.staticad.hu

www.monarch.hu

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00