ngm_se006_1

 

FÖLDMŰVEK NGM_SE006_1
tárgyfelelős dr. Koch Edina
közreműködő oktatók  
kredit 4 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1 óra/hét
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        ősz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A BSc-képzés geotechnikai tantárgyaiban elsajátított ismeretekre építve a tárgy részletesen foglalkozik a közlekedési és a vízi létesítmények részeként épülő földművek tervezésével, építésével, fenntartásával, károsodásával és helyreállításával. A tárgy keretében arra törekszünk, hogy a végző hallgatók mindezen feladatok megoldására néhány évi gyakorlat után önállóan, irányítóként is képesek legyenek.
előadások témakörei A földművek típusainak, a földműépítési feladatok ismétlő jellegű átetkintése. Töltés-alapozások tervezése és kivitelezésük alapjai. A földanyagok megválasztásának általános szempontjai, talajmechanikai alapjai, módszerei. Földmunkák minőségbiztosítása. A töltéstestek és a felső földműzónákkal szembeni általános követelmények. Bevágások kialakításának irányelvei. Földművek fenntartása. Jellegzetes földműkárok és vizsgálatuk. Károsodások helyreállításának tervezése és megvalósítása. Az utak földműveinek sajátosságai, vonatkozó előírásai. Vasúti földművek sajátosságai, vonatkozó előírásai. Árvédelmi töltések sajátosságai, vonatkozó előírásai. Egyéb földművek.
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok

HK Hallgatói előadás
HF1 Idegennyelvű irodalom feldolgozása
HF2 Földmű tervezési feladat I.
HF3 Földmű tervezési feladat II. 
B   Beszámoló

zárthelyi dolgozatok nincs
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A félévközi munkával szerezhető 40 pontból legalább 20 pontot el kell érni.    
vizsga Írásbeli vizgsa
A vizsga két részből áll, melyeket egy vizsganapon kell teljesíteni.
A vizsga első TV részében 60 perc alatt 50 tesztkérdésre kell válaszolni.
A vizsga második FV részében 45 perc alatt egy konkrét gyakorlati jellegű földmű építési, tervezési feladat megoldási módjára vonatkozóan kell rövid rajzos vagy szöveges választ adni. 
érdemjegy

A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük: 
HK            5 pont
HF1         10 pont
HF2         10 pont
HF3         10 pont
B              5 pont
TV           50 pont
FV           10 pont 
A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles
Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató - még ha az összpontszáma jobb jegyet is indokolna - ha a TV és FV írásbeli vizsgákon nem teljesít legalább 50-50%-ot. 

Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi R., szerk., A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. Id. dr. Gáspár László Útügyi Technológiai Továbbképzés. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012
Szepesházi R. szerk.: Utak és autópályák létesítésének geotechnikai szabályai. Útügyi előírás. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Budapest, 2006.
Horvát F. szerk.: A vasúti alépítmény tervezése, építése és fenntartása. D11 MÁV-utasítás. Budapest, 2013.
International Levee Handbook, CIRIA, 2013.
ajánlott irodalom Koch: Töltésalapozási eljárások modellezése. PhD értekezés. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2013.
I Vanicek, M. Vanicek: Earth strucutres in Transport, Water and Environmental Engineering, Springer, 2008.
Letölthető anyagok        
követelmények  2018/19 I. félév aktuális félév ütemterve  2018/19 I. félév
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok

 

házi feladat

2. házi feladat adatok
3. házi feladat adatok

segédanyagok  
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.