Pro Universitate kitüntetésben részesült Dr. Szepesházi Róbert

A legmagasabb egyetemi kitüntetésben részesült Dr. Szepesházi Róbert, a Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék nyugalmazott egyetemi docense az intézmény geotechnikai oktatásának megszervezésében játszott kiemelkedő szerepéért.

SZR_díj.JPG

Szepesházi Róbert építőmérnök (1976, BME), geotechnikus szakmérnök (1981, BME), dr.univ (1992, BME), PhD (2011, Miskolci E.). Varga László hívását elfogadva pályakezdőként csatlakozott az akkor már formálódó győri geotechnikai iskolához. Mestere tanszékén vállalt oktatási, tudományos és intézményvezetési feladatokat (tanársegéd 1976-, docens 1986-). Fokozatosan szélesedő kompetenciakörben vette át geotechnikai tantárgyak oktatását, a jóhírű tanszéki laboratórium irányítását, 1994-től a (változó szervezeti keretek között folyamatosan működő) szakterületi egység vezetését. Az 1998-2005 időszakban az Építési és Környezetmérnöki szakokat változó szervezeti formában felölelő Intézet igazgatóhelyettese, 2011-től három éven át a Szerkezetépítési Tanszék megbízott vezetője.

Az egyetem jó hírét öregbítő munkásságának széles körben elismert jellegzetessége az oktatási, (elméleti és alkalmazott) kutatási, valamint szakmai közéleti tevékenység szinergikus összekapcsolása.  

Oktatói habitusában a kérlelhetetlen szakmai igényesség, az empatikus szigor és a hallgatói munkát támogató segítőkészség elegye a Győrben diplomát szerzett építőmérnökök százainak tette könnyűvé országszerte, és külföldön is, a sikeres pályakezdést és a gyors szakmai karriert.

Tudatosan (időnként személyes tudományos munkássága elé helyezve) szélesítette az egyetem ipari, ágazati kapcsolatait tanácsadói, tervezési, fejlesztési feladatok vállalásával. Az ezredfordulón már országos elismertségű szakértőként vonzott megbízásokat, jelentős (laboratórium-fejlesztési és kutatási) támogatásokat a geotechnika változó szervezeti keretek között folyamatosan működő, erősödő győri egyetemi  műhelyébe. Az egyetemmé válás intenzív felkészülési időszakában oroszlánrészt vállalt az osztrák-szlovák-magyar Tempus-Tiger képzési projekt (1996-1998) elismerten sikeres lebonyolításában, a Bologna-folyamathoz történő alkalmazkodás tananyagfejlesztési és módszertani tennivalóinak igényes ellátásában. Tevékenysége az egyetemi környezeten túl fontos elismerést kapott a Magyar Mérnöki Kamarában: felkérték az európai geotechnikai szabványok honosításának országos koordinációjára. Ezt ellátva munkatársaival több más mérnöki szakterület számára is mintául szolgáló eljárásrendet és kreatív finanszírozási technikákat alakított ki. Vezető hazai szakértőként foglalkoztatják nyugdíjba vonulása, 2016 óta is.

Tudományos tevékenysége a geotechnika területén elsősorban a mélyalapozások, valamint a szerkezetek és talajkörnyezetük együttdolgozásának modellezése körében bontakozott ki. Két ciklusban titkára volt az ISSMGE (a szakterület nemzetközi szervezete) magyar tagegyesületének. A Magyar Mérnökakadémia választott tagja. Támogatásával, irányításával a Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék fiatal munkatársai közül öten szereztek PhD fokozatot a MMTDI doktoranduszaként az elmúlt nyolc évben. Közülük többen választott tisztségviselői lettek a hazai országos (tudományos és szakmai) szervezeteknek.

Nemzetközi elismertségének kiemelkedő trófeája a Vienna Terzaghi Lecture 2015. Az osztrák építési (tudományos, kamarai, egyetemi és vállalkozói) szervezetek nagyrendezvényeként 1997 óta két évente esedékes plenáris előadásra az ISSMGE széles körben megbecsült szakmai teljesítményt nyújtó mesterei kapnak kitüntető felkérést.  Szepesházi Róbert mindmáig egyedüli magyarként ezek sorában a Széchenyi István Egyetem oktatójaként kapott meghívást és tartott előadást Synergien in der Geotechnik: Interpretationen, Präzedenzfälle und Perspektiven címmel.

Oktatói, szakértői, tudományos és szakmai közéleti munkájáért kapott kitüntetési között ott van a Zielinski-díj, a Széchy Károly-plakett, a Vásárhelyi Boldizsár-díj, az Eötvös Loránd-díj, a Magyar Mérnöki Kamara 15 éves fennállására alapított emlékérem.

Pro Universitate_Szepesházi-page-001.jpg

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2022. május 30. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2022. június 27. 14:00 - 16:00