Tésztahíd építő bajnokság

Tésztahíd építő házibajnokság - Szabályok

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék és a Műszaki Tudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának szervezésében

Anyag:
-    száraztészta: kereskedelmi forgalomban lévő száraztészta
-    ragasztó: tetszőleges ragasztó, de csak kötőelemként használható (pl. nem lehet a tésztaelem teljes hosszán végig folyatni, a párhuzamos szálakat tilos hosszában egymáshoz ragasztani)
-    terhelőelem: 100x50x10 mm-es, ún. rétegelt falemez, közepén 9 mm átmérőjű furattal, melyben 8 mm-es szemes csavart faipari alátéten keresztül egy csavaranya (M8) rögzít. A fát semmilyen módon nem lehet megváltoztatni, módosítani (pl. megfúrni), csak a száraztészta bekötési pontjain ragasztani. A terhelőelemet a híd közepén, az út alatt kell elhelyezni.

Méretek:
-    a legmagasabb és legalacsonyabb pont közötti távolság nem haladhatja meg a 300 mm-t
-    a legalacsonyabb pont nem lehet 100 mm-nél alacsonyabban a feltámasztási pontoktól
-    a két feltámasztási pont távolsága 1000 mm, így a hídnak ennél hosszabbnak kell lennie, de nem lehet hosszabb 1300 mm-nél, és nem lehet szélesebb 100 mm-nél
-    a híd tömege a terhelőelemmel (és csavarral) együtt legfeljebb 1000 g lehet.
 
Hídpálya:
-    a hídon lennie kell egy folytonos, 50 mm széles tésztából készült útfelületnek, a híd teljes hosszában
-    az útfelületen nem lehetnek hosszanti hézagok
-    az út a híd feltámasztási pontjaitól magasságban legfeljebb 50 mm-rel térhet el
-    egy 50x50 mm2 keresztmetszetű, 100 mm hosszú 10 dkg-os kisautót akadálymentesen lehessen végigvezetni az útfelületen.

A híd átvétele:
-    a híd súlyának lemérése
-    a befoglaló méretek ellenőrzése
-    ragasztások szemrevételezése
-    az útfunkciók működésének ellenőrzése (a híd készítője egy rúd végére rögzített, 50x50 mm2 keresztmetszetű kisautót vezet keresztül a hídon)
-    ha bármilyen feltétel nem teljesül, a híd nem vesz részt a versenyen
-    a hidakat a törés után a versenybizottság megvizsgálja, a szerkezet belsejében fellelhető szabálytalanságok kiszűrése érdekében.

Terhelés:
-    a feltámasztást csak függőleges terhelésre lehet igénybe venni, vízszintesre nem
-    a híd terhelése középen, függőleges erővel történik
-    a terhelő erő folyamatosan nő addig, amíg a híd el nem törik.

A szabályok elérhetőek itt!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00