Tudományos közlemények 2011-12-ben

Tudományos közlemények (2011 – 2012)

 1. Baróti E., Mészáros A.: Módszertani diverzitások megjelenése a műszaki felsőoktatásban. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011. nov. 3-5. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága P: 273.
 2. Baróti E., Mészáros A.: Mikor lesz mozi? avagy az oktatófilmek neveléstörténeti vetületei. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. nov. 8-10. Közoktatás Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc ISBN: 978-963-89110-8-7 p. 191.
 3. Baróti E., Mészáros A.: Széchenyi István Egyetem kultúrafelmérése (HS segítségével) és a ráépülő strukturált oktatói-vezetői képzései 2010-2011-ben. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. nov. 8-10. Közoktatás Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc ISBN: 978-963-89110-8-7 p: 238.
 4. Bukovics Á., Kóczy T. L.: The application of fuzzy signature model for evaluating and ranking of load-bearing structures of residential buildings. 4. Győr Symposium on Computational Intelligence. Győr, 2011 p: 22-23
 5. Bukovics Á., Kóczy T. L.: The application of fuzzy connectives and inverse operations on R-fuzzy descriptors of the static conditions of residential buildings. CINTI 2012 13th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, Budapest. 2012. p: 433-437
 6. Bukovics Á., Kóczy, T. L.: Fuzzy signatures and R-fuzzy sets applied for evaluating conditions of buildings. 5th Győr Symposium and 1st Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence,  Győr. 2012. p: 90-101
 7. Bukovics Á., Kóczy, T. L.: Fuzzy signature-based model for qualification and ranking of residential buildings. IAHS XXXVIII. World Congress on Housing Sciences. Istanbul, 2012. p: 290-297
 8. Bukovics Á: Épületszerkezetek állapotelemzése és fuzzy signatura alapú beavatkozási döntéstámogató modellezése. PhD-értekezés, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2012.
 9. Fehér Z.: Out-of-plane buckling behaviour of steel members with rotation and warping restraintst. MSc Thesis. Technische Universität Graz, 2012. p: 122
 10. Halvax K., Lublóy É.: Steel fiber reinforced concrete - shear strength. Acta Technica Jaurinensis, Vol.5. No.2., 2012, p: 149-166.
 11. Halvax K., Lublóy É.: Acélszálak tapadószilárdságának vizsgálata. Építőanyag, 64. évf. 3-4. szám, 2012, p: 41-45.
 12. Halvax K., Lublóy É.: Szálerősítésű betonok alkalmazási területe. Beton, XX. évf. 11-12. szám, 2012, p: 3-8.
 13. Herczegh G.: vasbetonszerkezetek tervezése tűzteherre. MSc-diplomamunka, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2012.
 14. Bransby, M.F., Brown, M.J., Knappett, J.A., Hudacsek, P., Morgan, N., Cathie, D.N., Maconochie, A., Yun, G.J., Ripley, A., Brown, N. & Egborge, R.: The vertical bearing capacity of grillage foundations in sand. Canadian Geotechnical Journal 48, 2011, p: 1246-1265.
 15. Knappett, J.A., Brown, M. J., Bransby, M.F., Hudacsek, P., Morgan, N., Cathie, D.N., Maconochie, A., Yun, G.J., Ripley, A., Brown, N. & Egborge, R.: Capacity of grillage foundations under horizontal loading. Geotechnique 62, 2012, p: 811-823.
 16. Bransby, M.F., Knappett, J.A., Brown, M.J. & Hudacsek, P.: The vertical capacity of grillage foundations. Geotechnique 62, 2012, p: 201-211.
 17. Hudacsek P., Sándor Cs., Tóth R.: 2. Geotechnikai vizsgálatok, in Szepesházi R. szerk.: A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. Magyar Közút Nonprofit Zrt., Budapest, 2012, p: 132-159.
 18. Koch E.: Töltésalapozási eljárások modellezései. II. Varga László Emlékkonferencia: A győri geotechnikai műhely bemutatkozása. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. szept. 21. (előadás)
 19. Koch E.: Miért éppen kavicscölöp? Konferencia Szepesházi Róbert 60. születésnapjára, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. dec. 2. (előadás)
 20. Koch E.: Töltések alapozása különösen kedvezőtlen talajkörnyezetben. KTE Ankét, Szombathely, 2012. 05.24. (előadás)
 21. Koch E.: Töltések alapozása különösen kedvezőtlen talajkörnyezetben. KTE Ankét, Budapest, 2012. 10. 08. (előadás)
 22. Koch E.: 3-D Analysis of stone columns to support a roadway embankment on soft soil. Xth Geotechnical Engineering Conference, Bratislava, Slovakia, 2011. 05. 30-31. (cd-kiadvány)
 23. Koch E.: 3-D Analysis of stone columns to support a roadway embankment on soft soil. 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Athens, 2011. 09. 12-15.
 24. Koch E.: Kavicscölöpös altalajjavítás 3D modellezése. 15. ÉPKO Nemzetközi Építéstudományi Konferencia, Csíksomlyó, 2011 jún. 2-5, p: 252-259.
 25. Koch, E., Kárpáti L., Tóth G.: 4. Geoműanyagok. in Szepesházi R. szerk.: A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012, p: 102-131.
 26. Koch E., Tóth G., Tóth R.: 5. Töltésalapozás, in Szepesházi R. szerk.: A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012, p: 132-159,
 27. Gáspár L., Horvát F., Lublóy L.: Közlekedési létesítmények élettartama. Universitas-Győr Nonprofit Kft. Győr, 2011, ISBN 978-963-9819-73-3
 28. Movahedi Rad M.: Valószínűségi változókkal bővített optimálási módszerek a szerkezeti képlékenységtanban. PhD disszertáció, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2011.
 29. Movahedi Rad M., Lógó J.: Plastic Behaviour and Stability  Constraints in the Reliability Based Shakedown Analysis and Optimal Design of Skeletal Structures. Asian Journal of Civil Engineering-Building and Housing, 2011, 12 (4), 395-413.
 30. Lógó J., Movahedi Rad M., Knabel J. and Tauzowski P.: Reliability Based Design of Frames with Limited Residual Strain Energy Capacity. Periodica Polytechnica-Civil Engineering, Budapest, 2011, 55 (1), p: 13-20.
 31. Ray R., Scharle,P., Szepesházi, R.: Intellectual synergy in the education of geo-engineering. Shaking the foundations of geotechnical engineering, Galway, 4-6 July, 2012, CRC Press/Balkema, pp 243-248, ISBN 978-0-415-62127-4
 32. Ray R.: Geotechnical Earthquake Engineering and Eurocode 8. II. Varga László Emlékkonferencia: A győri geotechnikai műhely bemutatkozása. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. szept. 21. (előadás)
 33. Ray, R. Intellectual Synergy in the Education of Geotechncial Engineering. Shaking the foundations of Geotechnical Engineering Education, Galway, Jul 4-6 2011. (előadás)
 34. Scharle P.: Az építőmérnök-képzés etikai kihívásai, in AZ UTAZÓ, Pécsi Tudományegyetem, 2011, ISBN 978-963-7298-47-9, p: 73-77
 35. Scharle P.: Építőmérnökök etikai megpróbáltatásai. Békés Gellért Emlékelőadás, Magyar Pax Romana, Budapest, 2011.
 36. Scharle P.: Erősítés táblás betételemekkel. Konferencia Szepesházi Róbert 60. születésnapjára, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. december 2. (előadás)
 37. Scharle P.: Lineáris rugalmasságtan, Universitas-Győr, 2012, ISBN 978-963-9819-81, 61 p. (egyetemi jegyzet)
 38. Scharle P.: Infrastrukturális hálózatok a térben. A regionális tudomány ma és holnap, Magyar Regionális Tudományos Társaság X. vándorgyűlése, Győr, 2012. nov. (előadás)
 39. Scharle P.: Fejlemények a geotechnikai képzésben. Geotechnika 2012, Konferenciairoda Bt, ISBN 978-963-89016-4-4, (cd kiadvány)
 40. Szepesházi R.: Cölöpalapok méretezése az Eurocode 7 követelményei szerint. PhD-értekezés. Miskolci Egyetem, Miskolc 2011.
 41. Szepesházi R.: Hibák, viták, okok és megoldások a rendszerváltozás időszakában a magyar geotechnikában, in Mecsi J. szerk.: Káresetek a megértésen át a megoldásokig. c. könyvben. Mérnöki Kamarai Kiskönyvtár, Budapest, 2011.
 42. Szepesházi R.:  Cölöpök CPT-alapú méretezése az Eurocode 7 követelményei szerint. Vasbetonépítés, Budapest, XII. évf. 3. szám. 2011.
 43. Szepesházi R.: Pfahlbemessung aufgrund Drucksondierung nach Erforderungen von Eurocode 7. Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 156 Jahrgang Heft 1-6. 2011.
 44. Szepesházi R.: Hogyan dolgozik majd a geotechnikus 2030-ban? II. Varga László Emlékkonferencia: A győri geotechnikai műhely bemutatkozása. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. szept. 21. (előadás)
 45. Szepesházi R.: Azért a víz az úr? II. Kézdi Árpád Emlékkonferencia, Budapest. 2011. (előadás)
 46. Szepesházi R., Szilvágyi L.: 1. A geotechnika új eszközei és fejlődési irányai, in Szepesházi R. szerk.: A közlekedésépítés geotechnikai feladatai, Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012, p: 102-131.
 47. Szepesházi R.: Talajjavítási technológiák. Előadás a GEOTECH 2012 Konferencián, Gárdony, (előadás)
 48. Szép J.: FEM - Modeling of Abutment. 10th Slovak Geotechnical Conference - Geotechnical problems of engineering constructions. Pozsony, 2011. p: 207-218., ISBN 978-80-227-3504-9
 49. Szép J.: Hídfők modellezése. ÉPKO 2011 XV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia, Csíksomlyó 2011. p: 462-470., ISSN 1843-2123
 50. Szép J.: Korszerű talajmodellek,Műszaki és informatikai rendszerek és modellek IV. Győr, 2011, pp. 141-153., ISBN 975-963-7175-67-1
 51. Szép J.: Cölöpalapozások keresztirányú merevsége, Tavaszi Szél Konferencia, Győr, 2012. május 18-20., p: 449-457., ISBN 978-963-89560-0-2
 52. Deli Á., Szilvágyi Zs., Wolf Á.: 7. Támszerkezetek, in Szepesházi R. szerk.: A közlekedésépítés geotechnikai feladatai, Magyar Közút Nonprofit Zrt,, Budapest, 2012, p: 198-237
 53. Szilvágyi Zs.: Vasalt talajtámfalas hídfők, in Kóczy T. L. szerk.: Műszaki és informatikai rendszerek és modellek IV. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Győr, 2011, p: 165-181.
 54. Szilvágyi Zs. Dinamikus talajparaméterek meghatározása. Tavaszi Szél 2012 Konferencia. DOSZ, Budapest, ISBN 978-963-89560-0-2 pp. 458-465.
 55. Szilvágyi Zs.: Dinamikus talajparaméterek interpretációja. II. Varga László Emlékkonferencia: A győri geotechnikai műhely bemutatkozása. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. szept. 21. (előadás)
 56. Móczár B., Szilvágyi L., Wolf Á: EC7 példatár készítésének tapasztalatai. Geotechnika 2012 konferencia, Ráckeve ISBN:978-963-89016-4-4,  (cd kiadvány)
 57. Teiter Z.: ÚME 2011 - EC hangolás: Öszvérszerkezetek. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011.
 58. Teiter Z.: ÚME 2011 - EC hangolás: Öszvérszerkezetek. Nemzeti Közlekedési Napok, Siófok, 2011.
 59. Wolf Á.: Cölöpalapozás az Eurocode-8 tükrében.  II. Varga László Emlékkonferencia: A győri geotechnikai műhely bemutatkozása. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. szept. 21. (előadás)
 60. Wolf Á.: Statikus és geotechnikus mérnökök egymásra utaltsága egy szegedi példán keresztül. Geotechnika 2011 konferencia, Ráckeve, ISBN: 978-963-89016-2-0 (cd kiadvány)
 61. Wolf Á.: Cölöpméretezés dinamikus teherre. In Kóczy T. L. szerk.: Műszaki és informatikai rendszerek és modellek IV. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Győr, 2011, pp 155-164
 62. Wolf Á.: Rézsűcsúszás helyreállítása. Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2011 Konferencia, Budapest, 2012. január (előadás)
 63. Wolf Á.: Cölöpalapozás az Eurocode-8 tükrében. Tavaszi Szél 2012 Konferencia, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Győr, ISBN 978-963-89560-0-2 p: 505-512,
 64. Borbély D., Wolf Á., Görög P.: Bevágási rézsű tönkremenetelének vizsgálata töréskép optimalizálással. In Török Á., Vásárhelyi B. szerk.: Mérnökgeológia Kőzetmechanika 2011, Hantken Kiadó, Budapest, pp 81-92
 65. Wolf Á., Miklán P., Sterner P.: 1. Előregyártott vasbeton szerkezetű csarnoképület alapozása, in Alapozások és földmegtámasztó szerkezetek tervezése az MSZ EN 1997 szerint. Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., Budapest, 2012.
 66. Wolf Á., Dezső Zs.: 2. Faszerkezetű csarnoképület alapozása, in Alapozások és földmegtámasztó szerkezetek tervezése az MSZ EN 1997 szerint. Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., Budapest, 2012.
 67. Wolf Á. Cölöpalapozás az Eurocode-8 tükrében. Tavaszi Szél 2012 Konferencia, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Győr, 2012, p: 505-512.
 68. Szilvágyi L., Wolf Á.: Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn. Proceedings of the 1st Central European Carpathian Euroregion Congress 2012.. p: 432-444.

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00
Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.