eknb_setm014

2019. 09. 16.

TARTÓSZERKEZETEK 3.

EKNB_SETM014
tárgyfelelős:

Dr. Papp Ferenc egy. tanár

előadók:

gyakorlatvezetők:

Dr. Papp Ferenc egy. tanár, Dr. Szép János egy. docens, Dr. Bukovics Ádám egy. adjunktus

Dr. Bukovics Ádám egy. adjunktus, Hajdú Gábor egy. tanársegéd

kredit 5 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 2óra/hét
szak építőmérnök Bsc
(reformterv szerint)
beszámoló formája filyamatos számonkérés oktatási félév őszi
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A tantárgy a tartószerkezeti tantárgyak harmadik része. A jelen tárgy keretében a hallgató egy többszintes monolit vasbetonvázas épület, egy acélszerkezetű keret részletes statikai számításával és egyszerűbb csomópontjainak konstruálásával foglalkozik. Ezen kívül egy fa fedélszék kapcsolatainak megtervezése is a feladat része.

A hallgató elméleti szinten megismerkedik az összetettebb tartószerkezeti elemek tervezési-számítási elveivel, gyakorlati szinten pedig az összetettebb szerkezetek tervezését készség szintre emeljük.

előadások témakörei

Vasbetonszerkezeti blokk/1 Vasbeton vázas épületszerkezetek kialakítása, tulajdonságai és koncepcionális tervezése

Acélszerkezeti blokk/1 Acél keretszerkezetek kialakítása, viselkedése és méretezése   

Acélszerkezeti blokk/2 Keretszerkezetek modellezése és a keresztmetszetek felvétele.

Vasbetonszerkezeti blokk/2 Vasbeton épület földrengéssel szembeni ellenállása, szerkezeti kialakítása

Vasbetonszerkezeti blokk/3 Vasbeton épület tűzállósága, tervezés tűzhatásra

Vasbetonszerkezeti blokk/4 Vasbeton épület szerkezeti csomópontjainak kialakítása és viselkedése

Acélszerkezeti blokk/3 Keretszerkezetek stabilitásvizsgálatának elve és gyakorlata. 

Acélszerkezeti blokk/4 Nyomatékbíró kapcsolatok méretezése.

Acélszerkezeti blokk/5 Merevítőrendszerek kialakítása és méretezése.

Acél csarnokrendszerek

Faszerkezeti blokk/1 Fa fedélszékek kialakítása és méretezése 1.

Faszerkezeti blokk/2 Fa fedélszékek kialakítása és méretezése 2.

Faszerkezeti blokk/3 Fa szerkezetek tűzvédelme

 

gyakorlatok témakörei

1. részfeladat kiadása

Vasbeton váz koncepcionális tervezése

Geometria és teher modell felvétele. Keresztmetszetek méretezés. 3D-s modell készítése

Vasbeton váz szerkezeti elemeinek tervezése

Vasbeton kiviteli terv készítése CAD rendszerben.

1. Részfeladat beadása (órarenden kívül)

2. Részfeladat kiadása

Keretszerkezet koncepcionális terve.

Geometria és teher modell felvétele. Keresztmetszetek méretezés.

Stabilitásvizsgálat.  

Nyomatékbíró kapcsolatok tervezése.

Acélszerkezeti gyártási terve CAD rendszerben.

Acélszerkezeti gyártási terve CAD rendszerben.

2. Részfeladat beadása (órarenden kívül)

3 . Részfeladat kiadása

Fedélszék kapcsolatainak tervezése

A szarufa és a talplemez kapcsolata

A szarufa és a torokgerenda kapcsolata

3. Részfeladat beadása és pótbeadások (órarenden kívül)


Félévközi feladatok
házi
feladatok

5. hét: 1. részfeladat beadsa

11. hét: 2. részfeladat beadása

14. hét: 3. részfeladat beadása

Feladatok bemutatása, pontozás

A feladatok bemutatása a megjelölt gyakorlati órákon történik. A bemutatás a gyakorlatvezető által elfogadott formában (papíron, saját számítógépen) történhet. Az értékelést a gyakorlatvezető szóban adja meg, és megállapítja a pontszámot is, amit a faladatlaphoz tartozó pontozólapon rögzít, és aláírásával hitelesít.

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele

1. Előadásokon legkevesebb 10 alkalommal, gyakorlatokon legkevesebb 5 alkalommal részt kell venni, a részvételt aláíró íven ellenőrizzük.

2. Beadott 3 részfeladat, az alábbi feltételek szerint:

- 1. részfeladat: 40 pont

- 2. részfeladat: 40 pont

- 3. részfeladat: 20 pont

- minden határidőn túli beadás 50%-os pontlevonással jár

- 14. hét után feladat nem adható be

3. Az elérendő minimális pontszám 51 pont, az elérhető maximális pontszám 100 pont.

   
érdemjegy

A tantárgyi jegy a félévközi feladatokra kapott pontok összesítése alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint:

0-55 pont: elégtelen

56-65 pont: elégséges

66-75 pont: közepes

76-85 pont: jó

86-100 pont: jeles

Letölthető anyagok

 

Gyakorlatok:

1. részfeladat (vasbeton vázas épület)

tervezési segédlet

axis modell

födém vasalási terve

gerenda vasalási terve

2. részfeladat (acél keretszerkezet)

I. Vázlatterv

II. Analízis és keresztmetszet méretezés

III. Stabilitásvizsgálat

 IV. Kapcsolatok

V. Merevítő rendszer

VI. Tekla Structures

Vizsgabelépő és vizsgakérdések


3. részfeladat (fa fedélszék kapcsolatai)

 Fa fedélszék kapcsolatai tervezési segédlet

 

Feladatkiíró és pontozólap

Feladatkiírás (levelezős hallgatóknak)

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55